nieuws

Pleidooi Hegeman voor middelbaar opgeleide leerling

bouwbreed Premium

Het bouwvak wordt uitgehold als aannemers de leerlingen niet meer serieus nemen. Directeur Frank Hegeman van aannemingsmaatschappij Hegeman roept op meer oog te hebben voor het middelbaar beroepsonderwijs.

“Lof aan de bedrijven die zich ondanks economisch moeilijker tijden nog steeds inzetten voor uiteindelijk onze toekomst. Ook ons bedrijf is continu bezig om jongeren een plek te bieden en daarmee een inkijk te geven in onze prachtige sector”, zegt de directeur van de Nijverdalse bouwer. Maar de blik moet niet alleen gaan naar stagiairs, de trainees en de technische studenten van de hogere beroepsopleidingen en universiteiten. Zonder hen geen bouw maar datzelfde kan gezegd worden van de groep die met middelbaar onderwijs de school verlaat.

“De leerlingen van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) worden in de praktijk enorm vergeten”, zegt Hegeman. “Ik hoor collega’s veelvuldig klagen over de hoge kosten van leerlingen. Daarbij worden zelfs vergelijkingen gemaakt met arbeiders uit het voormalige Oostblok. Deze arbeiders zouden vele malen goedkoper en veel productiever zijn en bovendien niet klagen.”

Hegeman verwijt collega’s die laatdunkend doen over de nieuwe generatie bouwvakkers, dat ze vergeten wie over enkele jaren het ambacht van timmerman, metselaar of tegelzetter zal vervullen. “Vliegen we tegen die tijd de Roemenen en Bulgaren in? Gaan we voor zelfstandigen zonder personeel omdat de vaste krachten te duur en te risicovol zijn geworden? Als we kiezen voor de zzp’ers, hebben die dan in hun jonge jaren nog mogen snuffelen aan de praktijk als leerling bouwvakker? Of moeten ze hun kennis en ervaring maar uit de boeken halen?”

Hegeman houdt zijn collega’s voor dat enkele jaren geleden nog maar een enkeling in de sector inspanningen pleegde om de bouwberoepen interessanter en uitdagender te maken. “Een van de maatregelen was een goede leer- en werkplek met bijbehorende verdiensten. Een economische tegenslag verder is menigeen dat al weer vergeten.”

Reageer op dit artikel