nieuws

‘Onze vorm van stedenbouw is nog experimenteel’

bouwbreed Premium

Particulieren, ondernemers en projectontwikkelaars worden verantwoordelijk voor de groei van Almere. Mede door de planologische steun van provincie Flevoland staat het licht op groen voor de organische ontwikkeling van Oosterwold, een gebied van 4300 hectare in Almere en Zeewolde.

“Als overheid trekken we ons terug. De eigenaren van kavels worden zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van infrastructuur, groen en energie. In principe geldt er maar één spelregel”, zegt wethouder Henk Mulder van Almere. “Geïnteresseerden mogen maximaal 20 procent van de kavel bebouwen. Hierdoor ontstaat een groen gebied waar bijvoorbeeld grote kansen liggen voor stadslandbouw. In onze visie moet Oosterwold een afwisselend woon-, werk- en ontspanningsgebied worden met een uitgesproken groen karakter. Stadslandbouw wordt de groene drager.”

De laatste zeven à acht jaar is Almere bezig om particulieren meer kans te geven naar hun wens zelf te bouwen. Mulder bestempelt dit als een “radicale breuk in planontwikkeling”. Plangebieden als het Homeruskwartier en Nobelhorst bieden al veel ruimte voor eigen initiatieven. “De particulieren hebben een hoge mate van vrijheid. Bovendien worden de bewoners van Nobelhorst automatisch lid van een buurtcoöperatie die verantwoordelijk is voor de inrichting van de eigen woonomgeving.”

Met Oosterwold wil Almere nog een stap verder gaan met particulier opdrachtgeverschap en organische gebiedsontwikkeling. Alleen een gebiedsregisseur houdt toezicht op de juiste verhoudingen groen en rood. “Van welstand is geen sprake meer. Dat is echt aan de mensen zelf.” Een deel van het 4300 hectare grote gebied ligt in Zeewolde en ook die gemeente heeft ingestemd met de organische ontwikkeling. “Ook het Rijk en de provincie hebben een belangrijke stem. Het Rijk brengt grond in van het Rijksvastgoed en -Ontwikkelbedrijf en de provincie is verantwoordelijk voor het planologische aspect. Alle partijen zijn enthousiast.”

Het doel is een gebied te ontwikkelen waarin 15.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd en dat volop ruimte voor bedrijven biedt. Diverse projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties hebben in Oosterwold grond liggen. “Zij krijgen onder dezelfde voorwaarden de kans met initiatieven te komen. Mochten deze partijen daar van afzien dan kunnen ze de grond nog altijd verkopen.”

Dat de provincie pas recentelijk heeft ingestemd met de organische groei van Almere was voor de gemeente geen reden om te wachten. Er lopen inmiddels ongeveer tien serieuze initiatieven in het Oosterwoldgebied. Het gaat om zowel geïnteresseerde particulieren als projectontwikkelaars. “De gebiedsregisseur begeleidt het proces en tast af hoe kansrijk de initiatieven zijn.”

Henk Mulder verwacht dat de realisering van 15.000 woningen in Oosterwold minstens twee decennia gaat duren. “De afspraken met het Rijk voor de realisatie van 15.000 woningen in Oosterwold is een flinke opgave. Maar we plakken er geen einddatum op. Organische groei betekent geen blauwdrukplanning.” Mulder benadrukt dat Oosterwold een proeftuin is, omdat een dergelijke vorm van gebiedsontwikkeling uniek is in Nederland. In 2016 wordt de proef geëvalueerd. “Maar waarschijnlijk gaan we deze koers niet radicaal bijsturen. We zijn immers niet afhankelijk van een planning.”

Particulieren

De projecten met het particuliere opdrachtgeverschap in het Homeruskwartier en Nobelhorst wekken interesse uit de hele wereld. Met name in Engeland worden enkele projecten ontwikkeld naar Almeers voorbeeld. “Veel telefoontjes van geïnteresseerde gemeenten voor onze aanpak in Oosterwold krijgen we nog niet. Deze vorm van organische stedenbouw is zo experimenteel, dat men afwacht”, concludeert Mulder. Actieve acquisitie rond het project Oosterwold is om dezelfde reden ook niet te verwachten. “Nee, grootschalige marketingcampagnes zullen wij niet ontwikkelen. Eigenlijk moet Oosterwold zichzelf in de markt gaan zetten door mond-tot-mondreclame.” Mulder predikt een bescheiden rol van de lokale overheid, maar wel met een knipoog. “De komende tijd zal een aantal projecten tot ontwikkeling komen. Wordt dit een succes, dan zullen we natuurlijk niet nalaten om de publiciteit te zoeken.”

Reageer op dit artikel