nieuws

Nieuwe projecten toegevoegd aan Crisis- en herstelwet

bouwbreed Premium

Weer is een aantal projecten benoemd dat meer bewegingsruimte krijgt om tot ontwikkeling te komen. De ministerraad heeft afgelopen week groen licht gegeven voor de achtste tranche van de versnellingswet.

Breda, Bussum, Deventer, Oldenzaal, Soest en Venlo kunnen met de invoering van de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet hun bestemmingsplannen vervangen door één overkoepelend omgevingsplan voor de gehele gemeente. Een omgevingsplan moet de burgers en ondernemers beter inzicht geven welke regels van toepassing zijn. In een omgevingsplan bundelt en vereenvoudigt de gemeente alle regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Zo kunnen in een omgevingsplan naar de gebruikelijke regels over grond en bestemming ook de geme e ntelijke regels voor bouwen, bomen, natuur, milieu en erfgoed wordenopgenomen. Dat voorkomt dubbelingen en tegenstrijdigheden en maakt de regels binnen de gemeentegrenzen voor iedereen inzichtelijker. Sinds dit jaar is er via de Crisiswet een aantal gemeenten aangewezen die met een dergelijk nieuwe planvorm kunnen experimenteren.

Het voormalige bedrijventerrein Cruquiusgebied in Amsterdam is al opgenomen in de Crisiswet. Eerder dit jaar kreeg de gemeente al de ruimte flexibel om te gaan met het bestemmingsplan. Afwijking van de regels werd daarmee toegestaan. Nu is het in het Cruquiusgebied ook mogelijk om gedurende maximaal tien jaar af te wijken van de geluidshinderregels. Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Antonis krijgen toestemming om de preventieve toets op het Bouwbesluit af te schaffen voor woningen met een Keurmerk Garantiewoning.

Reageer op dit artikel