nieuws

‘Met een intelligente brievenbus komen we er niet’

bouwbreed Premium

Na een bestaanscrisis vorig jaar viert Booosting deze week opgetogen zijn 25-jarig bestaan. Met een meer maatschappelijke focus haalt de aanjager van bouwtechnische innovaties volgens voorzitter Joost Heijnis ook gemakkelijk zijn gouden jubileum.

Aan de sleutelbos van Joost Heijnis hangt een bougie. Afkomstig van zijn eerste Volkswagen Kever waaraan hij eindeloos gesleuteld heeft. Geen toeval natuurlijk bij een voorzitter van Booosting, de innovatieclub die al vijfentwintig jaar fabrikanten, toeleveranciers en ontwerpers bij elkaar brengt om nieuwe bouwproducten te ontwikkelen. Booostingleden zijn nu eenmaal knutselaars. Die zetten eigenhandig in hun werkplaats knopen in elkaar voor een nieuw ruimtevakwerk of de mock-up voor dat zonnepaneel dat slim is geïntegreerd in de nieuwe dakbedekking.

Die technische inslag zal de Booosting-leden volgens Heijnis ook komende vijfentwintig jaar kenmerken. Toch komt er als het aan de jonge voorzitter en zijn medebestuursleden ligt, wat bij. Dat wordt duidelijk op het jubileum dat vandaag plaatsvindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daar staan niet alleen die slimme productontwikkelaars op het podium, maar ook een bankier, een dwarse politicus en een vooruitstrevende projectontwikkelaar.

Heijnis: “Want met die trap in hogesterktebeton, of die intelligente brievenbus, hoe mooi bedacht ook, los je niet de problemen op waar de bouw vandaag de dag voor staat. Je moet eerst de goede vragen formuleren, om die vervolgens op de typische Booosting-manier vanuit verschillende disciplines aan te vliegen. Daarvoor zijn de problemen in de bouw momenteel te groot.”

Die problemen leidden vorig jaar tot een existentiële crisis. Met veel aangesloten architecten in de bijstand en een voorzitter die emigreerde, rees ineens de vraag of er nog wel behoefte was aan het platform. Heijnis: “Bovendien leefde het idee dat de doelstellingen van founding fathersMick Eekhout en Jan Brouwer inmiddels wel waren bereikt. Er is veel gebeurd op het gebied van industrialisering en prefabricage in de bouw. De benodigde informatie voor projectgebonden productontwikkeling is bovendien met een paar muisklikken beschikbaar.”

Uitwisselen

Sommige leden opperden dat Booosting verder kon als internetplatform om ideeën digitaal uit te wisselen. Maar die gedachte wijst Heijnis resoluut van de hand. “Een gebouw ontwerp je ook niet alleen door mailtjes te sturen of te communiceren via het BIM-model. Die architect, die constructeur, installateur en andere specialisten moeten bij elkaar aan tafel zitten. Zo vroeg mogelijk. Zo is het bij de ontwikkeling van goede bouwproducten ook.”

Bankiers en projectontwikkelaars zullen niet zo gauw toegelaten worden bij Booosting. maar de wisselwerking met die groepen is volgens Heijnis wel van belang. “Het ligt voor de hand dat Booosting-leden de oplossingen bedenken die de doorslag gaan geven bij de transformatie van kantoren naar woningen. En hetzelfde geldt voor het verduurzamen en aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Ook in de zorg ligt een grote vraag. Op al die gebieden zijn slimme technische oplossingen nodig, die vragen om de integrale benadering die voor Booosting-leden een tweede natuur is.”

Het zichtbaar maken van die rol is helaas niet altijd even gemakkelijk, realiseert het bestuur zich. Geen van de producten die de afgelopen vijfentwintig jaar het licht zagen, draagt uitgesproken het stempel van Booosting. Terwijl bij het platform wel vaak de kiem is gelegd en partijen bij elkaar zijn gebracht. Maar vervolgens gaan ze buiten Booosting samen verder met de ontwikkeling. Zo ging dat ook met de slanke trap van hogesterkte beton van Romein Beton.

Op het symposium vandaag komen dergelijke worstelingen ongetwijfeld ter sprake. Net als veel andere ideeën, want Booosting-bijeenkomsten blijven openbare brainstorms waarin de ideeën over elkaar heen buitelen. Na afloop krijgen de aanwezigen een lijvig boekwerk mee met de toekomstvisies van veel Booosting-prominenten uit heden en verleden. Heijnis schetst de gevaren van nieuwe contractvormen die volgens hem fnuikend kunnen zijn voor innovatie. Hij ziet daar een toekomst voor een nieuw type adviseur. Ook maakt hij de parallel met de auto-industrie, zoals die zo graag gemaakt wordt in Booosting-kringen. Hoewel hij zich afvraagt in hoeverre de vergelijking opgaat. Over die bougie aan de sleutelbos rept hij met geen woord. Die koestert hij in stilte. “Een prachtig stukje techniek, cruciaal in elke motor, al krijgt het niet altijd de waardering die het verdient. Misschien wel een beetje als Booosting.“

Projectgegevens

kkkkkkkkkkkkkk

Reageer op dit artikel