nieuws

Maatschappelijk vastgoed loopt leeg

bouwbreed Premium

Maatschappelijk vastgoed raakt op grote schaal leeg. De komende jaren verliest naar schatting 20 miljoen vierkante meter zijn functie.

Herbestemmingsopgave van 20 miljoen vierkante meter

De organisatie Bouwstenen voor Sociaal heeft samen met het ministerie van BZK de ontwikkelingen geïnventariseerd, en slaat alarm. “We hebben een schatting gemaakt van de te verwachten leegstand tot 2030 en zijn daarbij nog aan de voorzichtige kant gebleven”, verklaart Ingrid de Moel van Bouwstenen. “Toch komen we op drie keer zoveel als de huidige kantorenleegstand.”

Ze waarschuwt voor het dreigende gevolg van verloedering van de omgeving. Bovendien gaat met de leegstand veel geld heen. Pijnlijk voor de overheid want maatschappelijk vastgoed wordt betaald uit de opbrengst van belastingen en premies.

De bevindingen staan beschreven in de Reisgids maatschappelijke voorzieningen die gisteren werd gepresenteerd. De inhoud klinkt als een oproep tot actie.

Onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten en Rijk moeten de handen ineenslaan om leegstand te bestrijden met nieuwe bestemmingen. Scholen kunnen appartementengebouwen worden, zorginstellingen studentenhuisvesting, et cetera.

Perspectief

De M oel onderstreept ook het perspectief dat ontstaat door gebouwen die nu nog één bestemming hebben, te veranderen in multifunctionele accommodaties. Met combinaties van bijvoorbeeld ond erwijs, zorg, een wijkcentrum en horeca.

Nodig in dergelijke gevallen is een nieuwe structuur voor beheer en organisatie. Als veelbelovende mogelijk heid hierbij noemt ze de vorming van een leerwerkbedrijf. Leerlingen kunnen in de gebouwen met verschillende gebruikers in tal van takken van sport aan de slag. Van het onderhoud en beheer tot taken in de sfeer van horeca en dienstverlening.

Instellingen moeten veel meer dan voorheen potentiële leegstand meewegen in hun vastgoedbeleid. Dus niet alleen toekomstige huisvestingswensen formuleren maar ook nadenken wat te doen met het bestaande vastgoed. Of bijvoorbeeld nieuwbouw financieel maar ook maatschappelijk nog wel verantwoord is als de gebouwen die hierdoor leeg ko men vrijwel zeker niet zijn te verkopen.

Reageer op dit artikel