nieuws

Heien op zee met behulp van water

bouwbreed Premium

Stalen funderingspalen voor windmolens op zee kunnen met behulp van water de bodem in worden geheid. De techniek is goedkoper en stiller dan de hydraulische heiblokken die nu in gebruik zijn.

Blue Piling-techniek goedkoper en stiller

Drie bedrijven werken momenteel aan de verdere ontwikkeling van de zogeheten Blue Piling-techniek: TNO, Van Oord en Fistuca, een spin-off van de TU Eindhoven. Nu de ontwikkelingen van een schoner dieselblok voor heimachines op het land op een laag pitje staat vanwege de crisis, heeft Fistuca de aandacht verlegd naar het offshore-heien, licht directeur Jasper Winkes toe. Op zee is behoefte aan stillere heitechnieken, omdat hydraulische heiblokken met hun stalen valblokken te veel geluid produceren. Dit zou schadelijk zijn voor het leven onder water. Veel landen stellen al eisen aan de geluidsniveaus en de periode waarin geheid kan worden.

Bij Blue Piling wordt een stalen buis boven op de monopile gezet en aan de onderkant met een plaat afgesloten. Daarbovenop komt een verbrandingskamer, waarin een gasmengsel wordt gepompt. In de buis boven de verbrandingskamer staat een kolom water. Zodra het gasmengsel wordt ontstoken, ontstaat zowel een opwaartse als neerwaartse druk: de waterkolom wordt omhoog gedrukt, de paal naar beneden. De naar beneden komende waterkolom zorgt voor een extra klap boven op de paal.

De duur van de kracht en de meer geleidelijke opbouw ervan zorgt voor een grotere zakking per slag en minder spanningswisselingen. Het op deze manier heien van de paal is aanzienlijk stiller dan met de conventionele heiblokken. Volgens Winkes hebben testen inmiddels aangetoond dat deze heitechniek een forse geluidsreductie oplevert die waarschijnlijk binnen de strenge normen in Duitse wateren valt. Duitsland stelt een eis van maximaal 160 decibel op een afstand van 750 meter van de paal. Winkes: “Dat haalt een hydraulisch heiblok al vaak niet. Met de Piling-techniek zaten we op een afstand van 70 meter van de paal al ver onder de 160 decibel.” (decibellen voor metingen op zee zijn overigens niet vergelijkbaar met die op het land). Voor de Nederlandse wateren geldt geen geluidsnorm, maar mag in de eerste helft van het jaar niet worden geheid.

Geluidsmodel

Afgelopen augustus is bij Van Oord de eerste test met Blue Piling uitgevoerd. Hierbij heeft TNO uitgebreide geluidsmetingen gedaan. Hieruit ontwikkelen de onderzoekers een geluidsmodel dat straks onder verschillende condities het geluid kan voorspellen. Bij toepassing van de techniek zijn dan waarschijnlijk geen dure geluidsschermen meer nodig.

Winkes verwacht dat de nieuwe heitechniek in 2015 commercieel kan worden ingezet.

Reageer op dit artikel