nieuws

Gelderland moet huizen blijven bijbouwen

bouwbreed Premium

In de provincie Gelderland zullen nog jarenlang woningen gebouwd moeten worden ter uitbreiding van de voorraad. Het aantal zal wel omlaag gaan. Dit blijkt uit de Gelderse Woningmonitor.

De Gelderse bevolking groeit nog steeds, maar de verwachting is dat dit rond 2035 zal omslaan in een lichte afname. In sommige regio’s treedt deze afname eerder op. Het aantal huishoudens groeit ook nog steeds, maar deze groei wordt geleidelijk minder.

De (afvlakkende) groei, de gezinsverdunning en het bestaande woningtekort zorgen ervoor dat er nog steeds vraag is naar uitbreiding van de woningvoorraad. Er moet nog steeds worden gebouwd, zij het minder dan voorheen.

In 2012 zijn in Gelderland 8.929 woningen toegevoegd in de nieuwbouw. Rekening houdend met de onttrekkingen is in 2012 de Gelderse woningvoorraad netto toegenomen met 7.660 woningen. Per 1 januari 2013 telt Gelderland 837.106 woningen. Dat ligt zelfs iets boven het gemiddelde dat nodig is om het doel voor 2020 te behalen.

De conclusie is dan ook dat de crisis de woningbouw in Gelderland niet heeft laten instorten. De werkgelegenheid in de Bouwnijverheid is in Gelderland de afgelopen jaren wel afgenomen. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het stimuleren van stagnerende projecten op de moeilijkste (binnenstedelijke) locaties, met het verhelpen van leegstand of rond het thema langer zelfstandig wonen.

Anticyclisch

In 2012 bedroeg het aandeel huur in de toevoegingen, dus zonder rekening te houden met sloop en andere onttrekkingen, 52 procent. Dat is 13 procentpunt hoger dan is afgesproken. De provincie denkt dat dit te danken is aan het anticyclisch investeren door corporaties.

De productie van betaalbare woningen is de afgelopen in Gelderland vrij hoog geweest. Afgesproken was dat de toevoeging van betaalbare woningen gemiddeld 31 procent van de totale woningproductie bedraagt. In 2012 ging het nog om 50 procent. Ook dat is weer te danken aan de investeringen van de corporaties en de vraag naar goedkope woningen.

Reageer op dit artikel