nieuws

‘De Duurzame Bouwplaats levert aannemer gunningsvoordelen op’

bouwbreed Premium

Een veiliger, milieuvriendelijker en goedkopere bouwplaats. Dat belooft de Duurzame Bouwplaats van Volker Wessels Bouwmaterieel. In Zwolle wordt het concept in de praktijk getest. “Nu al zien we dat sommige doelstellingen ruimschoots worden gehaald.”

Zo op het oog lijkt het een doodnormale bouwplaats. Twee torenkranen, acht gestapelde bouwketen, een handvol bouwvakkers die zich door de blubber een weg banen naar een betonnen geraamte – de kern van wat straks een gloednieuw appartementencomplex voor studenten zal zijn. Maar niets is minder waar. Deze bouwlocatie, aan de Pannekoekendijk in Zwolle, is volledig ingericht volgens de uitgangspunten van de Duurzame Bouwplaats, een nieuw concept van Volker Wessels Bouwmaterieel. Hier wordt gewerkt aan de nieuwe standaard voor duurzame bouwplaatsen.

Ron Frazer, directeur van de materieeldienst, draait er niet omheen. “De ambities zijn inderdaad hoog, ja”, zegt hij. “We gaan verder dan de initiatieven die tot dusver in de sector zijn genomen op dit gebied. Dit concept is omvangrijker en completer. Dat moet ook, want we willen de concurrentie graag voor blijven.”

In een van de bouwketen op de Zwolse bouwplaats doen Frazer en zijn collega Andre Papenborg, projectleider bouwplaatsinrichting, het duurzaamheidsconcept uitvoerig uit de doeken. De kern bestaat uit tien indicatoren aan de hand waarvan de duurzaamheid van de bouwplaats in beeld wordt gebracht.

“Gebruiksaanwijzing, gezondheid, veiligheid, tevredenheid omgeving, energie, afval, transport, vermissingen, aanzicht en verantwoordelijkheid”, somt Papenborg ze op. “Met behulp van deze indicatoren worden de prestaties van de bouwplaats gemeten en kunnen maatregelen worden genomen om te komen tot een goedkopere, veiligere en milieuvriendelijkere bouwplaats.“

Voor de bouwer die meewerkt aan de pilot – Wessels Rijssen – gelden derhalve vergaande doelen ten aanzien van energiebesparing, de gezondheid van werknemers, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van het aantal klachten van buurtbewoners en gebruikers van gebouwen in de naaste omgeving. De bouwvakkers op de bouwloctie zijn bovendien uitvoerig geïnstrueerd hoe om te gaan met het vrijkomende bouwafval, maar ook met gevaarlijke situaties.

Frazer: “Tijdens de bouw meten we voortdurend of de doelstellingen worden gehaald. Meten is immers weten. Uiteindelijk gebruiken we de resultaten om het concept weer verder aan te scherpen. We hebben de basis gelegd, maar blijven werken aan verfijning. Daar profiteren uiteindelijk de gebruikers van ons concept van, maar ook het milieu.”

Ketenpark

Volgens Frazer hebben de eerste metingen al aangetoond dat sommige inschattingen te voorzichtig zijn geweest. Hij noemt de bouwkeet als treffend voorbeeld. “Voor de Duurzame Bouwplaats hebben we een nieuwe, energiezuinige keet ontwikkelt. Daarmee kan een energiebesparing van 50 procent worden behaald, veel meer dan we aanvankelijk hadden ingeschat.”

Papenborg: “Deze nieuwe units zijn beter geïsoleerd en zijn voorzien van led-verlichting die automatisch aan- en uitschakelt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een automatische kledingdroger, waardoor het niet meer nodig is om 168 uur per week de kachel te laten branden. Dat komt het milieu ten goede, maar ook de portemonnee van de bouwer.”

Nieuwe ideeën om de nota verder omlaag te krijgen zijn er ook al. “Je kunt de keten bijvoorbeeld gaan voorzien van zonnepanelen of windenergie”, noemt Frazer er zo maar een. “Dat is nu misschien nog niet rendabel, maar over een paar jaar waarschijnlijk wel. De prijs van zonnepanelen blijft immers maar dalen. Het concept ontwikkelt zich zo voortdurend door.”

Niet alleen een zuinigere keet levert voordelen op, ook het toepassen van een strikt afvalmanagement en het verminderen van het aantal transportbewegingen op de bouwplaats leidt tot besparingen, in geld én CO 2-uitstoot.

Veel minder bekend is dat ook een goed contact met de omgeving tot besparingen kan leiden, weet Papenborg. “Dat wordt echt onderschat. Op de Duurzame Bouwplaats wordt de omgeving voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Dat heeft zich hier in Zwolle al uitbetaald: een buurtbewoner belde de politie toen hij ’s avond een verdacht persoon op de bouwplaats zag lopen. Zou hij dat ook doen als de bouwer geen enkel oog voor de omgeving zou hebben? Ik denk het niet. Dan denkt zo iemand al snel ‘barst maar’. Investeren in je buren loont.”

Samenhangend

Natuurlijk houden ook andere materieeldiensten zich bezig met de vraag hoe bouwplaatsen duurzamer kunnen worden ingericht en hoe het bouwproces goedkoper en milieuvriendelijker kan. En ook de bouwondernemingen zelf hebben niet stilgestaan. Al jaren experimenteren ze met zonnecollectoren en zelfs windmolens om duurzaam stroom op te wekken. Om over afvalscheiding maar niet te spreken. Dat is vandaag de dag eerder regel dan uitzondering.

Frazer en Papenborg ontkennen het niet. Toch denken zij dat de Duurzame Bouwplaats niet te vergelijken is met alle andere initiatieven. “Dit gaat echt verder. Het is, zoals gezegd, completer en meer samenhangend. Een totaalpakket. Dit concept maakt ook een vertaalslag naar de verschillende duurzaamheidskeurmerken die er zijn, zoals Breeam, Bewuste Bouwers en de CO 2 -prestatieladder.”

Dat laatste is volgens hem niet onbelangrijk. “Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Frazer. “Door gebruik te maken van de Duurzame Bouwplaats kunnen bouwers bij aanbestedingen belangrijke gunningsvoordelen behalen. Er kunnen punten worden gescoord die het verschil maken tussen wel of niet binnenhalen van de opdracht.”

Volker Wessels Bouwmaterieel vermarkt het concept bovendien commercieel. Het is dus ook beschikbaar voor bouwbedrijven van buiten de Volker Wessels-groep. Aannemers die de inrichting van hun bouwplaats graag over laten aan materieelspecialisten.

“Zeer zeker”, benadrukt Frazer. “Het kan bouwers uitstekend ontzorgen. Ze kunnen hun eigen doelen ten aanzien van duurzaamheid bereiken en hun klanten, die ook eisen stellen aan duurzaamheid, tevreden stellen.”

Verwachten Frazer en Papenborg dat de Duurzame Bouwplaats op termijn verplicht wordt voor de bouwbedrijven van Volker Wessels-bedrijven? “Verplicht niet, maar als het zijn meerwaarde heeft bewezen, ben je als bedrijf natuurlijk wel gek om het niet in te zetten. Of je nou deel uitmaakt van Volker Wessels of niet.”           

Reageer op dit artikel