nieuws

Conjunctuur trekt stap voor stap aan

bouwbreed

Het beeld van de conjunctuur is afgelopen maand opnieuw verbeterd. Op de conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek staan echter op twee na alle indicatoren onder hun langjarig gemiddelde.

Manpower signaleert meer banen in bouw

Uitzendbureau Manpower signaleert onder de werkgevers in de bouw een toenemend optimisme. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2014 de werkgelegenheid met 3 procent zal toenemen. De barometer van Manpower stond een jaar geleden nog op krimp. In december 2012 schatten de directies in dat in de eerste drie maanden na de jaarwisseling het personeelsbestand met ongeveer 7 procent zou dalen. Bij de werkgevers in de bouw valt al een half jaar een stijgend vertrouwen te zien.

Volgens Manpower zijn de Nederlandse werkgevers voor het eerst in zeven maanden positief over de arbeidsmarkt in het komende kwartaal. Op een toename van banen in het eerste kwartaal rekenen sectoren als industrie, transport en opslag.

De conjunctuurklok van het CBS staat in het teken van herstel. In november steeg het consumentenvertrouwen van -27 naar -18. Nog steeds is de meerderheid negatief maar de sprong voorwaarts kan toch opmerkelijk genoemd worden. Het vertrouwen bij de producenten verbeterde een fractie van -0,5 naar -0,4. Wellicht overstijgt in december voor het eerst in lange tijd het aantal optimisten de directies die negatief aankijken tegen de naaste toekomst. Terwijl het vertrouwen duidelijk opknapt, blijven de investeringen nog achter. De uitvoer van goederen, de bedrijfsinvesteringen en de consumptie wijzen op laagconjunctuur. Het volume van de export van goederen was in september een half procent kleiner dan een jaar eerder. Ook de investeringen van de bedrijven in vaste activa (-2,9 procent) en de uitgaven van huishoudens (-2,1 procent) lagen op een lager niveau dan aan het begin van de herfst van 2012.

De laagconjunctuur is zichtbaar op de arbeidsmarkt. De op seizoenseffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in oktober weliswaar met 674.000 maar blijft hoog. Positief is wel dat de vacatures weer toenemen. In het derde kwartaal stonden drieduizend vacatures meer open dan in het tweede kwartaal. De uitzenduren stegen met 0,5 procent.

Reageer op dit artikel