nieuws

Arcadis wil beste van de wereld zijn

bouwbreed Premium

Arcadis wil in de vier werkgebieden waarop het ingenieursbureau zich richt, de beste van de wereld zijn. Nieuwe doelstellingen moeten het rendement opkrikken tot minstens 13 procent van het geïnvesteerde vermogen.

Omzet in komende jaren naar 3 miljard

“ De tijd is rijp om met een nieuw strategisch plan te komen”, zegt bestuursvoorzitter Neil McArthur. “Overal in de wereld vinden in hoog tempo belangrijke ontwikkelingen plaats. Op het gebied van de economie, de bevolkingsdruk en de grote steden in de delta’s. Arcadis kan bij het oplossen van de problemen goed helpen.”

In het strategisch plan voor de jaren 2014 – 2016 wil Arcadis groeien van de huidige 2,4 miljard naar zo’n 3 miljard euro omzet. De toenemende activiteiten zullen voor minstens 5 procent moeten komen uit organische groei. Van fusies en overnames wordt eveneens zeker 5 procent extra verwacht. Uitmondend in een rendement van tenminste 13 procent.

Arcadis blijft zich in hoofdlijnen richten op infrastructuur, milieu, water en gebouwen. Versnelling wordt nagestreefd op zeven strategische velden. Meer succes dan nu al valt te halen uit de nieuwe markten zoals China en Brazilië. Versterkt wordt ook gekeken naar de behoeften van twaalf grote stedelijke gebieden, waaronder New York, Sh anghai en Londen. Nieuwe accenten krijgen eveneens de winning van olie en gas plus de mijnbouw in Amerika.

Hoger op de ladder komen – vanwege de te verwachten rendementen – milieu & water voor de industrie, programmamanagement en zakelijk advies. Het ontwerpen, door zowel architecten als ingenieurs, geniet eveneens de bijzondere aandacht. Topman McArthur benadrukt drie elementen van zijn strategisch plan. Ieder zal een sterker stempel op de onderneming moeten drukken dan de 125 voorgaande jaren. Voor de Schot staan voorop duurzame groei, performance en samenwerking.

Arcadis mikt op een positie waarin het bedrijf herkent wordt als de beste in alles wat de onderneming doet. “We zullen proberen permanent te verbeteren in alle onderdelen van onze business. Van gezondheid en veiligheid voor onze mensen en klantbenadering tot hoe wij vernieuwen en de gepresenteerde verdienmodellen. Tot hoe wij onze projecten managen en dag in dag uit ons werk doen.”

Op het gebied van de samenwerking wil McArthur een slag maken door nog beter dan nu het geval is de overal ter wereld in het c oncern aanwezige kennis efficiënter aan elkaar te knopen.

Reageer op dit artikel