nieuws

WSW-norm probleem voor corporaties

bouwbreed Premium

De meeste corporaties voldoen nog niet aan de nieuwe, aangescherpte financiële normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Helft voldoet niet aan eisen

Dat constateert onderzoeksbureau Finan ce Ideas. Per 2014 moeten corporaties voldoen aan een nieuw risicobeoordelingssysteem, waarbij de kans kleiner is dat corporaties technisch failliet gaan, zoals de laatste jaren bij Vestia en WSG gebeurde.

Zo’n 44 procent van de corporaties denkt op dit moment te kunnen voldoen aan alle vijf ratio’s van het WSW. De ratio’s bestaan uit de Interest Coverage Ratio (ICR), Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Loan to Value (LTV) en solvabiliteit.

19 Procent van de corporaties geeft aan op dit moment aan drie of vier ratio’s te voldoen en slechts 1 procent denkt aan geen enkele van de nieuwe ratio’s van het WSW te kunnen voldoen. 35 Procent weet nog niet of het voldoet aan de nieuwe normen.

Bij de nieuwe ratio’s ligt de nadruk op risicobeheersing. In het Aedes-rapport ‘Toezicht met bite’ werd eerder al aangedrongen het WSW verantwoordelijk te maken voor het monitoren van de risico’s binnen de sector. Het WSW kan ook sancties opleggen aan corporaties die zich niet aan de normen houden. Bovendien heeft minister Blok een aantal taken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) overgeheveld naar het WSW.

Vorm

De meeste corporaties (97 procent) zijn inmiddels op hoofdlijnen op de hoogte van de nieuwe financiële eisen waaraan ze moeten voldoen. Bijna tweederde (62 procent) staat achter de nieuwe normen. Zo’n 9 procent niet. Deze groep vindt dat er wel nieuwe eisen gesteld moeten worden, maar dat de huidige uitwerking niet de juiste vorm is.

De WSW-normen zijn mede het gevolg van de problemen die ontstonden bij Vestia. De commissie-Hoekstra constateerde in december vorig jaar bij het Waarborgfonds “onvoldoende risicobeheersing in de preventieve sfeer”.

Reageer op dit artikel