nieuws

‘Wij doen al jaren aan crowdsourcing’

bouwbreed Premium

Al vijftig jaar proberen materieeldiensten van bouwbedrijven binnen de Contactgroep Materieel (Komat) veiligheid naar een hoger plan te trekken. De opkomst van “commerciële”, niet aan bouwers gelieerde verhuurders is echter een zorg, stellen Komat-voorzitters Laurens Smal (gww) en Paul van Lier (b&u).

V eiligheid. Dat is het speerpunt van de binnen Komat samenwerkende materieeldiensten van bouwbedrijven. Veiligheid van het materieel, maar ook arbeidsveiligheid en constructieve veiligheid. De meeste tijd wordt gespendeerd aan regelgeving over bouwmaterieel.

“We proberen de vertaalslag van wet- en regelgeving naar de praktijk te maken”, legt Paul van Lier, voorzitter van Komat bouw en utiliteit, uit. “Eigenlijk doen we al jaren aan crowdsourcing”, vindt voorzitter Laurens Smal (gww). “We werken samen met partijen als Aboma, Arbouw en brancheverenigingen om tot bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen te komen.”

Het ontmoetingsplatform werd begin jaren zestig van de vorige eeuw opgericht om veiligheid in de bouw te bevorderen. Destijds waren in de sector per jaar ruim driehonderd kraanongevallen, waarvan tien met dodelijke afloop. “Iedereen mocht toen op een kraan gaan zitten”, weet Van Lier, in het dagelijks leven materieelbeheerder bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling uit Oss. “Ja, dan krijg je ongelukken natuurlijk.”

Dat kon zo niet langer, vond het kabinet. De sector ondernam actie. Bouwers concludeerden dat hun materieelbedrijven de grootste slag konden maken, als het om veiligheid gaat. Dus werd Komat opgericht. Mede dankzij dit platform werd in de afgelopen jaren kraanmachinist een beroep en kwam er een opleiding. Daarnaast werden in samenwerking met brancheverenigingen en andere belanghebbenden verschillende richtlijnen opgesteld. Zo kwam er in 2008 een richtlijn steigers, waarin de meest recente gegevens over het bouwen en werken met steigers zijn opgenomen. Binnenkort verschijnen bovendien richtlijnen voor bekisting en ondersteuning en torenkranen.

Smal hoopt de komende jaren ook te kunnen komen tot een bouwvariant op de Surpass-checklist. Dit controlemechanisme, geïnspireerd op de luchtvaart, standaardiseert chirurgische ingrepen. Toepassing van de checklist zou de sterfte rondom operaties halveren, blijkt uit Brits onderzoek. “Het zou mooi zijn als we op den duur zo’n checklist hebben voor het gebruik van hijskranen of het bouwen van een steiger.” Daarnaast moet er als het aan Smal ligt meer aandacht komen voor “de zachte kant” van veiligheid. “We kunnen alles nu allemaal mooi berekenen, maar misschien valt er wel meer te winnen door goed te communiceren met de werknemers. Wat is hun verwachtingspatroon?”

Momenteel werken zo’n vijftig bouwbedrijven, allen lid van de brancheorganisatie, samen binnen Komat. “We vertegenwoordigen in omzet het merendeel van de materieeldiensten”, constateert Smal, innovatiemanager van Dura Vermeer Infra. Er zijn echter ook zo’n 65 bedrijven die niet meepraten. Van Lier: “Dat is wel een zorg. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die tijd voor ons willen vrijmaken. De grotere bedrijven hebben vaak nog wel een directeur en wat specialisten op de materieeldienst zitten. Maar kleinere bedrijven, zoals wij, moeten het met minder mensen doen. Dan is het soms wel even lastig om tijd te vinden.”

Een andere zorg is de opkomst van materieelverhuurders die niet aan bouwbedrijven gelieerd zijn. Zo verkocht Heijmans eerder dit jaar een deel van zijn materieeldienst aan verhuurder Buko. Twee jaar eerder deed Strukton het zelfde. De “co mmerciëlen”, zoals Van Lier de externe materieelverhuurders noemt, zijn voorlopig niet welkom bij Komat. Ze zijn tenslotte geen onderdeel van een lid van Bouwend Nederland. Smal: “Ze worden echter wel betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld richtlijnen. Daar moet tenslotte een breed draagvlak voor zijn.”

Komat

De Contactgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland bestaat uit vijftig directeuren en hoofden materieeldiensten van met name de grotere leden van de brancheorganisatie. Komat, dat bestaat uit de onderdelen bouw en utiliteit (b&u) en grond, weg- en waterbouw (gww) fungeert als adviescommissie voor Bouwend Nederland. Resultaten van de activiteiten worden gerapporteerd aan Bouwend Nederland en verspreid onder de leden van de branchevereniging. Afgelopen woensdag vierde Komat zijn vijftigjarig jubileum.

Reageer op dit artikel