nieuws

Wethouders grote steden willen fonds stedelijke investeringen

bouwbreed Premium

Een investeringsfonds voor stedelijke investeringen moet gaan zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. De wethouders Wonen en Ruimtelijke Ordening van de vier grote steden willen daarom samen met minister Blok (wonen) zo’n investeringsfonds oprichten.

Dat schrijven de wethouders in een brief aan de bewindsman. Naast samenwerking tussen gemeenten en rijksoverheid pleiten de wethouders voor samenwerking met marktpartijen. Het fonds dat hen voor ogen staat, kan aansluiten bij de investeringen voor energiebesparende maatregelen uit het energieakkoord. “Met banken willen we graag samenwerken om financiering van koopwoningen beter mogelijk te maken”, zo schrijven de wethouders. Ze wijzen er op dat in kwetsbare stadswijken veel woningen zijn met een lage Woz-waarde. Ze verwachten dat het aantal goedkope huurwoningen in deze wijken zal toenemen waardoor de kloof tussen arme en rijke wijken groeit. Daarom moet de wijkaanpak en stedelijke vernieuwing in kwetsbare gebieden een impuls krijgen. Ze vinden dat de regering het op dit punt laat afweten. “Ondanks afspraken om tot 2017 mee te werken aan verbeteren en vernieuwen van achterstandswijken worden de beloofde budgetten voortijdig stopgezet”, stellen de wethouders.

Om deze problemen op te lossen zouden in het bijzonder woningcorporaties zich moeten richten op taken waaraan maatschappelijke behoefte is. Dat vereist medewerking van het kabinet. In de huidige situatie wordt de investeringsruimte van corporaties beperkt en hierin moet verandering komen. Het stedelijk investeringsfonds kan hieraan een bijdrage leveren.

Reageer op dit artikel