nieuws

Van Boekel wil verder groeien tot 50 miljoen

bouwbreed Premium

De civiele bouwer Van Boekel Zeeland uit het gelijknamige Brabantse dorp Zeeland wil de komende jaren flink groeien. Het bedrijf gaat daarmee in tegen de trend van de krimpende markt.

Bart Mullink

De ambitie is een omzet van 50 miljoen euro. Dat impliceert een voortzetting van de opgaande lijn van de afgelopen jaren. Sinds 2009 groeide de omzet met 50 procent van een dikke 22 miljoen euro naar 33 miljoen euro.

Nu was 2009 ook geen topjaar voor het bedrijf. In 2008 draaide het 25 tot 26 miljoen, schetst directeur Jordy Redding. Na dit dipje volgde de weg stevig omhoog.

De strategie staat in het teken van een ontwikkeling naar gecompliceerdere projecten. Combinaties van ontwerpen en bouwen, emvi-bestekken, opdrachtgevers vragen er meer en meer om. Voor de overwegend wat grotere en gecompliceerdere klussen heeft het bedrijf een zeker volume nodig.

Besloten werd onder meer het werkgebied uitbreiden van de eigen regio tot een flink deel van Nederland. “We zijn nu actief van Utrecht tot Maastricht en van Gouda tot Doetinchem.” Omdat het beoogde type werk nu eenmaal niet in een gestage stroom in een klein gebied op de markt komt.

Van Boekel richtte zich in het verleden vooral op werken zoals het onderhouden van watergangen en het maaien van bermen. In het afgelopen decennium groeiden de wegenbouwactiviteiten en in het verlengde daarvan kwam de bouw van bergbezinkbassins. De ontwikkelingen op het gebied van civiele techniek blijven doorgaan. “We zijn fietstunnels gaan bouwen, bruggen en bouwen inmiddels ook tunnels voor snelverkeer.”

De combinatie van ontwerpen en bouwen in opdracht biedt mogelijkheden voor optimalisaties. “De creativiteit die we hiervoor hebben ontwikkeld, helpt ons daarbij.” Deskundigheid in eigen huis is dan wel nodig op verschillende gebieden, weet hij. Over betonbouw, maar bijvoorbeeld ook over installaties zoals pompen voor een bergbezinkbassin. Om tot kansrijke emvi- inschrijvingen te kunnen komen, ziet hij verder het belang van communicatie groeien. “Met de klant, omwonenden en lokale ondernemers.” ‘Dicht bij de klant staan’ is de wens en reden voor de opening van enkele regionale vestigingen. Na Kevelaer, net over de grens in Duitsland, gebeurt dat binnenkort in Maastricht en later, zo is het plan, ook in Utrecht.

Reageer op dit artikel