nieuws

Schultz pareert kritiek

bouwbreed

De verkeersprognoses die het Rijk hanteert kloppen wél. Dat zegt minister Schultz (infrastructuur) in het MIRT-overleg in de Tweede Kamer. Verschillende onderzoeksinstituten hebben kritiek geuit op de cijfers van de minister.

‘Voorspellingen verkeersdruk kloppen wel’

“We baseren ons op de meest actuele groeicijfers”, verzekert minister Schultz de Kamerleden naar aanleiding van een aantal recente rapporten. Gerenommeerde onderzoeksbureaus spreken elkaar tegen in de voorspelling of er nu wel of niet in de nabije toekomst een filespook opdoemt. De groeiscenario’s die Schultz hanteert zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) te krap, waardoor files binnen afzienbare tijd zich opstapelen. Onderzoeksbureau CE Delft constateert daarentegen in opdracht van diverse natuur- en milieuorganisaties echter dat de verkeersbelasting veel te hoog geraamd wordt, waardoor investeringen onrendabel zijn. “De verwachte ontwikkelingen liggen binnen de bandbreedte tussen het hoogste groeiscenario en het laagste groeiscenario. Dat geldt ook voor oudere projecten. Die scenario’s bepalen welk beleid ik moet voeren.” Pas sinds 2011 rekent het Rijk met een hoog en een laag groei-scenario, oudere projecten zijn becijfert aan de hand van een gemiddelde.

Dekking

Schulz kwam met tolverlaging op de A15 de wensen van de Kamer tegemoet. “Opheffen kan niet, de tol is nodig om de aanleg van de weg. Ik zal de tol verlagen tot het niveau van de Blankenburgtunnel. Dat kost 12 miljoen euro, daar moet ik nog dekking voor zoeken.”

Veel verzoeken van de Tweede Kamer legt Schultz naast zich neer. Zo wilden D66 en de PvdA de onderkant van Eindhoven aanpakken in plaats van de ruit. “Daar hebben we al in 2010 al een besluit over genomen. Het is geen behoorlijk bestuur om terug te komen op gemaakte afspraken.” PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: “Alle belangrijke randvoorwaarden lijken weg te vallen: doet de weg wat ‘ie moet doen? Is er draagvlak? De kosten-batenafweging is pas net openbaar geworden, het draagvlak is nog niet definitief en de gesprekken zijn nog gaande.” Schultz wil echter niet tornen aan de verwachtingen. “Bij de overleggen heb ik niet meegekregen dat de steun wegvalt.”

Reageer op dit artikel