nieuws

Schultz beantwoordt vragen verschuivingen Deltafonds

bouwbreed Premium

De kaarten liggen op tafel. De regio’s en minister Schultz (infrastructuur) hebben hun onderhandelingen afgerond over het investeringsprogramma voor watergerelateerde projecten. Gisteren beantwoordde zij vragen van de Tweede Kamer hierover.

De afspraken met regio’s over investeringen voor waterprojecten liggen op tafel. De Tweede Kamer voelt minister Schultz aan de tand over haar plannen voor veranderingen in de waterveiligheidsnormen, de meerlaagse aanpak, het zoetwaterprogramma en de bezuinigingseffecten voor het Deltafonds.

Waarom moeten de normen veranderen?

Schultz: “Nederland had de afgelopen eeuwen een goed stelsel om ons te beschermen tegen oprukkend water. De huidige dijknormen stammen nog uit 1960 en zijn inmiddels verouderd. De wereld ziet er inmiddels anders uit. Er zijn meer economische activiteiten en er is meer water.”

Wat verandert door de meerlaagse aanpak?

“De meeste maatregelen betreffen oo k straks de eerste laag: de versterking van dijken en dammen. Preventie is het belangrijkste, dat is de technische invulling. Echter, soms hebben andere maatregelen hetzelfde effect. Bij Dordrecht is het idee dat een maatregel in de ruimtelijke inrichting dezelfde veiligheid geeft als een dijk. Welke maatregelen dat zijn, vraagt maatwerk en een creatieve invulling.”

Wat verandert in de normering?

“De basisveiligheidsnorm geldt voor iedereen. Een extra norm geldt voor economisch belangrijke regio’s die niet zo makkelijk te evacueren zijn.”

Wanneer krijgen we met de nieuwe norm te maken?

“Daar is nog niet over besloten, het wordt nu uitgewerkt. De oude normen gelden nu nog, de nieuwe zijn nog niet democratisch vastgesteld. Die moeten wettelijk vastgelegd worden.”

Wordt straks meer geïnspecteerd?

“Nee, de veiligheid moet aan de norm voldoen, er komt niet meer inspectie.”

Wat gaat u doen met zoet water?

“Volgend jaar vallen alle grote Deltabeslissingen. Zoet water is daarin een nieuw programma. Er zijn veelbelovende nieuwe initiatieven zoals het injecteren van zoetwater in de grondlagen om voorraden te bufferen. We kijken welke maatregelen we een plek geven in het Deltaprogramma of het innovatieprogramma.”

Wat zijn de effecten van de komende bezuinigingen voor het Deltafonds?

“De bezuinigingen hebben geen effect voor de huidige projecten. Eerder hebben we het Deltafonds ontzien. Nu weten we het nog niet, waarschijnlijk loopt het Deltafonds deze keer mee in de bezuinigingen.”

Reageer op dit artikel