nieuws

‘Sanitair is nog wat ver van ons bed’

bouwbreed Premium

Producent Walraven en groothandel Hakron gaan samen bevestigings- en brandwerende systemen in Nederland vermarkten. “Onze afnemers pakken projecten steeds integraler aan. Wij moeten daarin mee”, zegt general manager sales Daniëlle Maasdam bij Walraven.

Bouwers en installatieconcerns knopen steeds meer aan elkaar. “Opdrachtgevers vragen een compleet aanbod”, signaleert commercieel directeur Pascal van Herk van Hakron. “Behalve het ontwerp en de bouw, willen veel opdrachtgevers ook voor het beheer, onderhoud en de exploitatie bij één partij terecht kunnen.”

Grotere partijen spelen daarop in door divisies samen te voegen. Zo werken Strukton-dochters Bouw en Worksphere nauw samen binnen het marktsegment ‘Gebouwen’. “We zien tegelijkertijd dat kleinere aannemers samenwerkingsverbanden aangaan met e- en w-installateurs, zodat ook zij een project integraal aan kunnen nemen”, zegt Maasdam van Walraven.

Gevolg van deze ontwikkeling is dat de inkoop steeds vaker gebundeld en bij één partij wordt neergelegd. Van Herk: “Dat levert schaalvoordelen op en het aantal facturen daalt. We gaan bovendien onze producten in één keer leveren, wat scheelt in transportbewegingen en verpakkingsafval.”

De samenwerking tussen Walraven en Hakron kwam tot stand naar aanleiding van een verzoek van een grote klant van Hakron. “Zij gaven twee jaar geleden aan dat ze graag wat meer met ons wilden werken”, aldus Van Herk. De bouwer was met name benieuwd wat de groothandel uit Nunspeet, die groot werd als leverancier van producten voor betonbouw, voor zijn installatiedochter kon betekenen. Van Herk: “Op dat moment nog niet veel, dus zijn we eens in de markt rond gaan kijken.”

Partner

Rond de zomer kwam Hakron in contact met Walraven. De producent van BIS Bevestigings-, BIS Brandwerende en BIS Sanitairsystemen zag een samenwerking wel zitten. “Van oudsher vinden onze producten hun weg naar de klant via de traditionele groothandels”, legt general manager sales Maasdam van Walraven uit. “Dat systeem werkt prima, maar wij kwamen er achter dat we behoefte hebben aan een partner die contacten heeft met bouwkundig aannemers en ook zelf op de bouwplaats aanwezig is.”

De partijen gaan samen bevestigings- en brandwerende systemen in de markt zetten. De accountmanagers van Hakron gaan de producten van Walraven bij de bouwbedrijven in hun klantenbestand aanbieden. De groothandel waagt zich niet aan de verkoop van de sanitairsystemen van Walraven. “Dat is wat al te ver van ons bed”, zegt Van Herk. De samenwerking is vooral bedoeld voor de wat grotere projecten, met name in de utiliteitsbouw. “Werken die integraal aangepakt worden. De wat kleinere installateurs en aannemers zullen toch wat sneller bij een traditionele groothandel aankloppen.”

Hakron en Walraven verwachten vooral veel van de verkoop van brandwerende systemen. Maasdam: “Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 voldoet een groot aantal doorvoeren in bestaande gebouwen niet meer aan de vernieuwde brandweringseisen.” De bedrijven verwachten bovendien dat de groeiende focus van bouwers op (ver)nieuwbouw en herontwikkeling van bestaande gebouwen tot een groeiende vraag naar brandwerende systemen zal leiden. Wat de samenwerking precies moet opleveren, is niet vastgelegd. Maasdam: “We hebben onszelf geen financiële doelen gesteld.”

De eerste opdracht is inmiddels in uitvoering. Samen met bouwkundig aannemer Van Wijnen maken de producent en de groothandel regionale vestigingen van een bank brandveilig.

Reageer op dit artikel