nieuws

RWS past rekenmodel toe in strijd tegen prijsvechten

bouwbreed Premium

RWS past rekenmodel toe in strijd tegen prijsvechten

De crisis in de bouw noopt tot extra maatregelen bij Rijkswaterstaat. Prestatiemeten en een rekenmethode om prijsduiken te bespreken, zijn nieuwe middelen in de strijd tegen vechtcontracten.

Begin dit jaar werd de terugtrekregeling al versoepeld. Een sfeer van wantrouwen en miscommunicatie zijn funest voor zowel planning als budget van elk bouwproject. Voorspelbaar gedrag en samenwerking zijn daarbij cruciaal. Het is bij Rijkswaterstaat niet voor niets dat de strategie is verschoven van ‘Markt, tenzij’ naar ‘Sámen met de markt’ en ‘cocreatie’.

Inkoopstrategie is in principe onafhankelijk van economische conjunctuur, maar in gesprek blijven met de markt is wel een belangrijke voorwaarde om projecten tot een succesvol einde te brengen. En bij de huidige gevechten rond de lege orderportefeuilles is het wel lastig om dat gesprek op gang te houden.

Reageer op dit artikel