nieuws

Ruim miljard euro voor Blankenburgtunnel

bouwbreed Premium

Een belangrijke stap op weg naar de verwezelijking van de Blankenburgtunnel is dinsdag gezet: Minister Schulz (infrastructuur) heeft definitief toegezegd 1,1 miljard euro als taakstellend budget te reserveren voor de aanleg voor de tunnel.

De minister wil toch gebruikmaken van tol om het plan te bekostigen. 843 miljoen euro komt uit het Infrastructuurfonds. Tolopbrengsten moeten de resterende 311 miljoen euro opleveren. Deze inkomstenbron schrapte ze afgelopen week voor de A13/A16.

De Blankenburgtunnel is altijd omstreden geweest. Tegenstanders wezen op de grote impact die de nieuwe tunnel zou hebben op de natuur. Schultz komt voor een deel aan de zienswijzen tegemoet bij de verdere uitwerking van de structuurvisie. Zo gaat ze kijken wat mogelijk is binnen het taakstellend budget om de noordkant van de tunnel verder te verdiepen. Volgens de huidige plannen komt deze zogenoemde Aalkeettunnel 2 meter boven maaiveld te liggen. Door verdere verdieping kunnen bestaande waterwegen behouden blijven en blijft het zicht in het landschap meer open.

Een andere zienswijze waar de minister speciale aandacht aan schenkt is de aansluiting van Rozenburg op de A15. In de structuurvisie gaat de huidige aansluiting van Rozenburg verloren. Hoewel ze niet bereid is de structuurvisie op dit punt aan te passen, zegt ze in haar brief aan de Tweede kamer toe tijdens de uitwerking van de detaillering ter hoogte van de huidige afslag speciaal te letten op doorstroming en verkeersveiligheid. Knelpunten en mogelijkheden bespreekt ze dan met de beheerders van het lokale wegennet.

Ook de eerder toegezegde 25 miljoen euro als rijksbijdrage aan de inpassingskosten ligt hiermee vast. De toezegging is een uitvloeisel van een eerdere motie uit de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de regio de investeringen verder aanvult. De regio wil investeren in natuur, water, recreatie, geluid en verkeerskunde geluidsoverlast verminderen, waterkwaliteit van de Krabbeplas, versterken groene gordel Rozenburg en natuur- en watercompensatie. De Stadsregio Rotterdam gaf eerder aan in haar inpassingsvisie dat tussen de 66 en 95 miljoen euro nodig is om de leefkwaliteit op peil te houden. In 2017 kan de eerste schop in de grond.

Reageer op dit artikel