nieuws

Rioolgemaal kan slimmer en kleiner

bouwbreed Premium

D oor hogere stroomsnelheden in de pompkelders toe te passen, moet er minder slib en vuil neerslaan in rioolgemalen. Met dat gegeven in het achterhoofd gaat Ingenieursbureau Rotterdam op zoek naar nieuwe ontwerpregels

Hogere stroomsnelheden voorkomen sedimentatie

Bestaande rioolgemalen in stedelijke gebieden vergen onderhoud. In de grote bassins slaat vaak bagger neer dat geregeld afgevoerd moet worden. Dat is arbeidsintensief en vuil werk. Behalve de bagger op de bodem hopen zich boven in de pompkelders vaak drijflagen op van vet en ander vuil. Het probleem doet zich volgens Alex Duinmeijer van Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam voor in gemalen door heel Nederland.

Een deel van de problemen komt doordat bij het ontwerpen de Amerikaanse Ansi-normen worden gehanteerd. Die zijn opgesteld voor de bouw van pompkelders van bijvoorbeeld koelwaterinstallaties, die alleen schoon water verwerken. Om de pompen zo efficiënt mogelijk te laten werken moet het koelwater heel geleidelijk stromen en worden lage stroomsnelheden gehanteerd. Dat vraagt om grote bassins.

Met de ontwikkeling van frequentiegestuurde elektromotoren kan volgens Duinmeijer het toerental van de pompen geleidelijk worden opgevoerd, waardoor waterschappen en gemeenten met kleinere bassins toekunnen.

Door de gemiddeld hogere stroomsnelheid bestaat er minder kans op sedimentatie van deeltjes die zich in suspensie bevinden. Ook zullen zich minder gauw drijflagen vormen. Tegelijkertijd acht Duinmeijer het gevaar niet groot dat de aanstroom, ongunstig wordt waardoor de pomp zou kunnen gaan trillen en overlast veroorzaken voor omwonenden. De Ansi-normen zijn volgens Duinmeijer in dat opzicht nogal conservatief. De adviseur zal de komende tijd analyses uitvoeren van de overvloedige onderhouds- en ontwerpgegevens van de ongeveer duizend afvalwatergemalen binnen de gemeente Rotterdam. Zo hoopt hij te komen tot nieuwe ontwerpcriteria. Hij heeft een vermoeden dat de huidige ontwerpnormen kunnen worden aangepast wat moet leiden tot rioolgemalen en pompkelders die minder onderhoud en reiniging vergen.

Bij een te renoveren gemaal aan het Amelandseplein in Rotterdam wordt dat momenteel in praktijk gebracht. Potentiële nieuwe ontwerpregels die uit het onderzoek voortkomen worden waarschijnlijk eerst op schaal in het laboratorium van Deltares getest. Duinmeijer hoopt dat het onderzoek leidt tot regels die in alle Nederlandse gemeenten en in het buitenland zijn te gebruiken.

Reageer op dit artikel