nieuws

Raad van advies favoriete steun familiebedrijven

bouwbreed Premium

Mkb-ondernemers in familiebedrijven hikken aan tegen de opgave om de bestuursstructuur van de onderneming formeel te organiseren. Dat komt naar voren uit onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van hogeschool Windesheim.

Bij familiebedrijven in het mkb is de inzet vaak een raad van advies of een familiestatuut. Het op poten zetten van dit soort zaken blijkt een klus die tijd vergt. Vooral omdat oplossingen moeten worden toegesneden op de bijzondere kenmerken van elk bedrijf.

Dat dit een zware dobber vormt, is in ieder geval wat Ilse Matser constateerde bij de bedrijven die aan het onderzoek van het lectoraat hebben meegedaan. Matser is lector Familiebedrijven aan de hogeschool en tevens directeur van het Nederlands Centrum voor het Familiebedrijf (NCFB).

Gekeken is naar een aantal familiebedrijven in verschillende sectoren, meest in de regio Zwolle. Op basis van de bevindingen is een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden beschreven. De bedoeling is dat andere ondernemers daaruit inspiratie kunnen putten voor hun zoektocht naar bij het eigen bedrijf passende varianten.

Hoewel de drempel om de stap hiervoor te zetten als hoog wordt ervaren, trekken diverse ondernemers toch de stoute schoenen aan en stappen ze over deze drempel heen. De aanleiding is in veel gevallen dat het tijd wordt om de opvolging te regelen of los daarvan de behoefte aan een klankbord.

In het onderzoek komt als favoriet instrument het fenomeen raad van advies uit de bus. Matser: “Wij zijn door het onderzoek en met name de best practices overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van deze bestuursvorm voor een familiebedrijf.”

Het is een conclusie die wordt opgepakt door partijen die bedrijven willen bijstaan bij de vorming van raden van advies. Een eerste concreet initiatief hiervoor komt van het lectoraat in samenwerking met onder meer de Rabobank IJssel-Delta en de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Reageer op dit artikel