nieuws

Protest tegen herinvoering van afvalstoffenheffing

bouwbreed

Asbestsanering wordt straks 10 procent duurder door de nieuwe afvalstoffenheffing. Dat stelt de vereniging voor aannemers in de sloop- en asbestsaneringssector (Veras).

Slopers vrezen steile prijsstijging asbestsanering en toename illegale stort asbest

De aangekondigde afvalstoffenheffing pakt desastreus uit voor de sanering van asbestsanering, stelt de branchevereniging. “De kosten per project zullen met 10 procent toenemen.” Niet zozeer door de initiële kostenstijging volgend jaar naar 17 euro per ton, maar door de belastingplannen van het kabinet voor de jaren 2015 en verder. Dan heeft het herfstakkoord 100 miljoen aan structurele opbrengsten begroot; dat betekent een afvalstoffenheffing van 51 euro per ton gestort afval.

De slopers zijn bang dat de extra kostenverhoging voor asbestverwijdering illegaal verwijderen en illegaal storten van asbest in de hand werken. “Toen de afvalstoffenheffing in 2012 op te storten asbest naar 0 euro ging, werd circa 25 procent meer asbesthoudend materiaal gestort dan in 2011. Er waren geen andere ontwikkelingen die dit ook zouden rechtvaardigen.” De brancheorganisatie wijst erop dat de afvalstoffenheffing op deze manier haaks staat op het rijksbeleid voor versnelde asbestsanering. Veras stelt daarom voor om asbest vrij te stellen van de afvalstoffenheffing.

Staatssecretaris Weekers (financiën) heeft eerder in overleg met de Tweede Kamer al aangegeven dat de kans op illegaal storten klein is volgens hem. “Er wordt nog maar een kleine hoeveelheid afvalstoffen gestort. Daarbij gaat het voor het grootste deel om specifieke afvalstoffen die redelijk tot goed traceerbaar zijn tot de oorspronkelijke producent.” Ook waren er volgens hem voor 2012, toen er nog een stortbelasting was, geen signalen dat er illegaal werd gestort. De gedragseffecten heeft de staatssecretaris niet laten onderzoeken omdat hij geen substantiële gedragseffecten verwacht.

De vereniging van afvalbedrijven wijst op de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en hoopt dat de staatssecretaris net als voor 2012 een onderscheid wil maken in het tarief voor recyclebaar afval en een verlaagd tarief voor afval dat alleen gestort kan worden. Weekers gaat dit onderzoeken.

Reageer op dit artikel