nieuws

Opdrachtgevers moeten denken aan mvo-beleid

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers en aannemers moeten hun eigen beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) serieus nemen. Dat vindt de Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN).

Aanleiding zijn de verhalen in de pers over ‘misstanden’ bij het inzetten van buitenlandse werknemers. Betrof het enkele weken geleden de aanleg van de A2 bij Maastricht, nu doen zich problemen voor bij de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Naar verluidt worden daarbij Spaanse ijzervlechters ingezet, die zijn onderbetaald omdat de bouw-cao niet werd toegepast. Bovendien moesten zij aanzienlijk meer uren werken dan op grond van diezelfde cao is toegestaan. Inmiddels zouden de misstanden zijn opgelost.

De VWN maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling, laat directeur Hein de Bruin weten. Dergelijke misstanden komen steeds vaker voor. En dat in een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt en bedrijven en organisaties steeds meer op hun maatschappelijk gedrag worden aangesproken.

‘Leidende principes’, ‘governance-codes’, ‘mvo-beleid’ en duurzaamheidsverklaringen, ook binnen de bouw, blijken onvoldoende om het gedrag te beïnvloeden. Op papier is het over het algemeen goed geregeld, maar de berichtgeving over eerst de A2 en nu de A4 toont aan dat er in de praktijk soms bitter weinig van terecht komt. De VWN pleit er daarom voor dat zowel opdrachtgevers als aannemers hun eigen mvo-beleid serieus nemen en er op toezien dat de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd.

De hartenkreet wordt gedeeld door de Aannemersfederatie Nederland. Tijdens de algemene ledenvergadering woensdagavond waar VWN ook bij was, werden de aangekondigde maatregelen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken bijna met gejuich ontvangen. De oneerlijke concurrentie die met name mkb-aannemers ondervinden van goedkope arbeiders uit vooral het oosten, is de aannemers al veel langer een doorn in het oog.

Fiscus

Geconstateerd wordt dat er feitelijk weinig veranderd is in vergelijking met de koppelbazen uit de jaren zeventig. Alleen profiteerden toen ook de werknemers nog mee van de koppelbazen, die vooral de belastingen ontdoken. Bedrijven hadden goedkopere arbeidskracht, de koppelbaas hield meer geld over én de werknemers kregen meer betaald dan in legale dienst – de fiscus was de enige benadeelde partij.

De arbeidersstroom uit Oost-Europa die in 2000 begon, maakte echter dat het koppelwerk weer aantrekkelijk werd. De afschaffing van de vergunningsplicht voor uitzendbureaus in 1998 maakte dat de koppelbaas weer terug kon komen. De markt moest het werk voortaan doen, was de gedachte.

Inmiddels is mede onder druk van de Europese sociale partners in de bouw de uitbuiting van buitenlanders weer op de agenda gekomen. De maatregelen van Asscher moeten nu excessen voorkomen.

Reageer op dit artikel