nieuws

‘Nul op de meter is geen energiedingetje’

bouwbreed

Het project De Stroomversnelling, dat uiteindelijk 111.000 woningen zonder energierekening moet opleveren, zit in de fase van prototypen. Joost Nelis, directeur BAM Woningbouw, is vol verwachting.

In Heerhugowaard sleutelt BAM deze maanden hard aan de eerste woningen zonder energierekening. Vanaf januari worden de eerste woningen door bewoners getest. Joost Nelis, directeur BAM Woningbouw, en betrokken bij De Stroomversnelling, spreekt liever over prototypen. Net als in de automobielindustrie testen bouwers prototypes in de praktijk en zetten ze verschillende woningen in de showroom om te peilen wat mensen ervan vinden.

“Spannend”, vindt Nelis. “We willen testen hoe mensen op de woningen reageren. Wat spreekt mensen aan, en wat niet? En is het ook een gewilde woning?”

Technisch verwacht Nelis geen grote problemen. BAM heeft al ruim drie jaar ervaring met het bouwen van super energiezuinige woningen.

Betaalbaarheid en comfort, daar zal het vooral om draaien om bewoners over de streep te trekken, is de overtuiging van Nelis. “Het is geen energiedingetje.”

De samenwerking van de vier bouwers (BAM, Dura Vermeer, Ballast Nedam en Volker Wessels) binnen het project loopt naar wens. “Maar er is geen sprake van knuffelsessies”, pareert Nelis de kritiek vanuit verschillende hoeken dat er onvoldoende concurrentie zou zijn. Zo merkte zelfs de Autoriteit Consument en Markt, nadat De Stroomversnelling de casus zelf aan de waakhond had voorgelegd, vorige week vrijdag op dat de Stroomversnelling meer concurrentie aan moet gaan. “Dat er geen concurrentie is, is faliekante nonsens”, vindt de BAM-directeur. “Er wordt vooral samen nagedacht over prestatiegaranties, onderhoudsgaranties en salderen. Over de randvoorwaarden dus.”

Kennisuitwisseling

Inhoudelijk wordt tussen de bouwers geen wezenlijke kennis uitgewisseld over concepten, verzekert hij. De laatste stand van de techniek toepassen, is aan de bedrijven zelf. De bouwers zien elkaars prototypes, maar hebben ieder hun eigen aanpak gekozen.

Begin volgend jaar, tijdens de proefperiode, zal blijken wie van de bouwers de beste kok is. Nelis: “Vergelijk het met een kookboek. Als je precies zo kookt als in het boek, word je geen goede kok. Het gaat erom hoe de fabrieken erachter zijn georganiseerd, de concepten die je hebt en met welke mensen je het maakt.” Voor de bewoners zal gelden: the proof of the pudding is in the eating.

Beleggers

Zes corporaties “met lef” doen mee aan De Stroomversnelling. De eerste institutionele beleggers tonen ook interesse in woningen zonder energierekening. Nelis verwacht dat in de loop van 2014 institutionele beleggers in gaan stappen. “Er lijkt een match te liggen.” Vooral in de vrije huursector, waar een grote vraag ligt. De pensioenfondsen lijken bereid zowel te beleggen in renovaties van bestaande duurdere huurwoningen als in nieuwbouw. Als financier deelnemen aan renovaties van bestaande complexen van derden is voor de pensioenbeleggers ook een optie.

Voorwaarde is wel dat er rust in de markt is, weet Nelis. “Institutionele beleggers zijn geen goudzoekers. Begrijpelijk. Iedereen wil toch dat pensioenfondsen voorzichtig met pensioengeld omgaan.” Daarom worden door bouwbedrijven te geven prestatie- en rendementsgaranties essentieel.

No cur e no pay kan bij De Stroomversnelling eventueel ook een optie zijn om beleggers over de streep te trekken, denkt Nelis. BAM past dit soms al toe om beleggers te overtuigen dat label A of B gehaald gaat worden.

Zelf is Nelis ervan overtuigd dat de nul-op-de-meterwoning het gaat maken. Behalve het comfort zorgen zonnepanelen bij bewoners ook voor een extra stimulans. Via een app houden bewoners enthousiast bij hoeveel energie wordt opgewekt. “Ze kunnen er geld mee verdienen. Dat vinden mensen gaaf. Je kan er zo jaarlijks 200 euro aan overhouden. Dat is toch mooi met de kerst”, grijnst Nelis.

Maar hoe krijgen de bouwers de renovaties voor elkaar tegen voor hen aanvaardbare kosten? Hoofdbrekens voor de bouwers? Nelis ziet het echter optimistisch in. “Nu kan het nog niet uit. Maar als je de lijn doortrekt dat we verder door gaan met leren en het een bepaalde schaalgrootte krijgt, kun je uitrekenen dat het kan. Wel hebben we te maken met de wet van de remmende voorsprong.”

Klinkt dat niet te onzeker? “Nee. Ik zou pas onzeker worden als alles vastligt. Waarom waren de Amerikanen de eersten op de maan? Omdat president Kennedy besloot dat Amerika de eerste moest zijn. Hij stelde een doel, en vervolgens zorgde iedereen bij NASA, inclusief de schoonmaakster, dat het doel bereikt werd. Ook wij zetten nu een stip aan de horizon. En ook wij gaan het halen.”

Reageer op dit artikel