nieuws

Nieuwe Europese regels voor aanbesteden: vrijheid, blijheid?

bouwbreed

Met de instemming van de commissie Interne Markt van het Europees Parlement is de komst van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen weer een stap dichterbij. De nieuwe richtlijnen zullen aanbestedende diensten meer vrijheid bieden bij aanbestedingen en zorgen voor meer ruimte voor innovatie. Met de nieuwe richtlijnen streeft Europa naar meer eerlijke concurrentie en minder bureaucratie. Toch […]

Met de instemming van de commissie Interne Markt van het Europees Parlement is de komst van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen weer een stap dichterbij. De nieuwe richtlijnen zullen aanbestedende diensten meer vrijheid bieden bij aanbestedingen en zorgen voor meer ruimte voor innovatie. Met de nieuwe richtlijnen streeft Europa naar meer eerlijke concurrentie en minder bureaucratie. Toch wordt het geen ‘vrijheid, blijheid’ voor aanbestedingspraktijk. Zodra de nieuwe richtlijnen zijn aangenomen, moeten ze binnen twee jaar worden geïmplementeerd in de Aanbestedingswet (AW), die per 1 april 2013 inwerking is getreden. Dit zal inspanning vergen van de Nederlandse wetgever, want de richtlijnen laten ruimte voor nationaal beleid. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Kortom, Nederland zal de nodige wijzigingen moeten aanbrengen in de AW. De meest in het oog springende zijn:

a. Lidstaten moeten voorzien in een geheel nieuw type aanbestedingsprocedure, het ‘innovatiepartnerschap’ (artikel 29). Deze procedure kan worden toegepast wanneer bijvoorbeeld geen standaard product in de markt beschikbaar is;

b. Aanbestedende diensten zullen bij ontdekking van een abnormaal lage inschrijving verplicht moeten vragen naar een toelichting;

c. Er moet vaker een beroep kun een worden gedaan op een onderhandelingsprocedure of concurrentiegerichte dialoog (artikel 24 e.v.);

d. Het onderscheid tussen 2A- en 2B-diensten komt geheel te vervallen. Er wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd van diensten met een beperkte grensoverschrijdende dimensie die een eigen aanbestedingsdrempel van 750.000 euro en te hanteren procedure kent;

e. Er moet meer nadruk worden gelegd op toepassing van sociale en maatschappelijke aspecten bij de gunning. Ook wordt het begrip levenscycluskosten geïntroduceerd;

f. Introductie van de past performanceals expliciete facultatieve uitsluitingsgrond (artikel 55).

Naar verwachting zal het Europees Parlement nog dit jaar stemmen over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Na instemming van het Europees Parlement zal de Europese Raad van Ministers de nieuwe richtlijnen vaststellen. Als het dus even meezit, ligt er voor aanbestedend Nederland een mooi geschenk onder de kerstboom.

Reageer op dit artikel