nieuws

Netwerk buisleidingen impuls voor deltagebied

bouwbreed

Het reserveren van ruimte voor uitbreiding van het netwerk van buisleidingen voor de chemische industrie kan een belangrijke impuls geven aan de Zuidwestelijke delta.

Dat staat in het rapport ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het rapport richt zich op de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Die moeten op korte termijn kiezen hoe de Zuidwestelijke Delta zich in de jaren tot 2050 gaat ontwikkelen op het gebied van waterveiligheid, economie en ecologie. Het buisleidingennetwerk is bestemd voor het transport van onder meer waterstof en kooldioxide. Mogelijk kan de aanleg van gezamenlijke infrastructuur op zee worden gecombineerd met de ontsluiting van windenergieparken buiten de twaalfmijlszone op zee. “Dit kan een optie zijn om een hoogspanningsverbinding te creëren tussen de Maasvlakte, Borssele en Vlaanderen”, zo staat in het onderzoek. “En tegelijkertijd voor de kust van Nederland en Vlaanderen nieuwe locaties voor windenergie te ontsluiten.”

Volgens de rapporteurs staan de provinciale beleidsmakers voor belangrijke keuzes die zij moeten maken op basis van de ruimtelijke opgaven in het zuidwestelijk deltagebied. Een van de hoofdpunten is het beleid op het gebied van chemie, energie en transport en logistiek.

In dat kader wijst het PBL op de onzekere ontwikkeling van de chemische industrie vanwege internationale concurrentie en de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Hiertoe moet het gebruik van onder meer grondstoffen worden teruggebracht. Tot nu toe heeft Nederland hier weinig aan gedaan, maar dat moet snel veranderen, zo staat in het onderzoek.

In het algemeen geldt dat wil de zuidwestelijke delta in economisch en ecologisch opzicht een duurzaam gebied wordt en er veel aandacht moet komen voor verminderen van de kwetsbaarheid van de zoetwatervoorziening. Ook is het nodig in kaart te brengen in hoeverre de Westerschelde kan worden verdiept. Verder wordt geadviseerd dat de betrokken provincies maatregelen nemen om bestaande kwaliteiten van het gebied te optimaliseren.

Reageer op dit artikel