nieuws

Naleving cao op A2-project onvoldoende

bouwbreed Premium

Bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht wordt de bouw-cao niet correct nageleefd, maar van uitbuiting of moderne slavernij is geen sprake.

‘Debat over loon arbeidsmigranten nodig’

< Vervolg van pagina 1

Tot die conclusie komt de expertcommissie die onderzoek deed naar de vermeende misstanden bij de inzet van buitenlandse werknemers op het bouwproject. “Er is geen sprake van uitbuiting, noch in juridische, noch in strafrechtelijke zin”, zei voorzitter Paul Smeets vrijdagmiddag bij de presentatie van het eindrapport. “De mensen werken er met veel plezier, de arbeidsomstandigheden zijn prima. Ook de huisvesting is in orde.”

Wel plaatste hij kanttekeningen bij het grote aantal uren dat de bouwvakkers maken. Sommigen werken vijftig uur per week. “Dat is in strijd met de arbeidstijdenwet, maar de werknemers hebben er zelf geen problemen mee. Ze krijgen een brutoloon conform de bouw-cao en de overuren worden vergoed.“

Dat op het loon van de Portugese arbeiders maandelijks bijna duizend euro wordt ingehouden voor huisvesting en vervoer, noemt de commissie “vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt” niet wenselijk. Het is bovendien in strijd met artikel-55 van de bouw-cao, waarin staat dat de werkgever de huisvesting moet vergoeden voor werknemers die niet naar huis kunnen.

De bouwers van de A2-tunnel (Strukton en Ballast Nedam), alsmede het uitzendbureau dat de buitenlandse arbeiders voor het project levert (Rimec), delen deze laatste conclusie niet. Volgens hen is artikel-55 niet van toepassing en als dat wel zo zou zijn, in strijd met het Europese recht.

Volgens de commissie doen cao-partijen er goed aan om “de bedoeling, doorwerking en houdbaarheid” van het bewuste artikel nog eens goed tegen het licht te houden. Smeets: “De beloning van arbeidsmigranten op bouwplaatsen is immers geen situatie die specifiek is voor het project A2, maar speelt landelijk.”

Een juridisch gevecht tussen bouwers en vakbonden ziet de commissievoorzitter niet zitten. “Dat lost het probleem op dit project nu niet op.”

Reageer op dit artikel