nieuws

Na langdurige discussie tracébesluit Joure ondertekend

bouwbreed Premium

Het tracébesluit knooppunt Joure is een feit. Minister Schultz van Haegen (infrastructuur) heeft het document ondertekend.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het huidige document gewijzigd. Zo wordt uitgegaan van een eiland in het midden van de weg in de Hollandiastraat en ook worden enkele bushaltes verplaatst. De aanleg van het knooppunt begint in 2015 en wordt afgerond in 2017. De doorstroming van het verkeer op de A6 en A7 wordt gehinderd door de drukte rond het verkeersplein Joure in Friesland. Bovendien veroorzaakt de lastige doorstroming sluipverkeer in de rondom liggende dorpen. De problemen worden opgelost door een bestaande rotonde weg te halen en de verbinding van de A6 en de A7 door te trekken tussen Lemmer en Heerenveen. Verder wordt een ongelijkvloerse aansluiting gemaakt van de A7 uit Sneek en Bolsward op de doorgetrokken verbinding van de A6 en de A7. Dit moet de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren. De kosten van het project bedragen 76 miljoen euro. Het grootste deel van het geld, 72 miljoen euro, betaalt de regio uit het het Regionale Mobiliteitsfonds. Tussen 12 november en 24 december ligt het tracébesluit ter inzage. Het besluit liet lang op zich wachten vanwege een discussie over het aquaduct Skarster Rien.

Reageer op dit artikel