nieuws

‘Met het energieakkoord dreigt een economische aderlating’

bouwbreed Premium

Elf onafhankelijke experts hebben de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer een brandbrief gestuurd over de te verwachten kosten en opbrengsten van het Energieakkoord. Kees le Pair, oud-lid van de Algemene Energie Raad, voert namens hen het woord.

Wat is er mis met het energieakkoord?

“Als het energieakkoord in de huidige vorm doorgaat, dreigt een enorme economische aderlating. Die overtreft de aanschaf van de JSF plus de Betuwelijn plus de hogesnelheidslijn. Minister Kamp gaat uit van een taakstellende kostenverlaging van 40 procent. Het is echter heel onwaarschijnlijk dat dat haalbaar is, het ECN heeft namelijk geraamd dat de investeringen met 25 procent zullen afnemen.”

Waarom kloppen de berekeningen niet?

“De kostenverlaging van 40 procent haalt Kamp in zijn eigen berekeningen al niet. Hij gaat uit van foute veronderstellingen. Dat moet niet ongemerkt passeren, want dan kunnen de kosten heel hoog zijn.”

Waar baseert u uw gegevens op?

“Wind is niet gratis. Uit interesse zijn we op zoek gegaan naar gegevens om de kosten voor wind te berekenen. Eerst in de literatuur, daarna op internet, bij het ECN en de elektriciteitwereld. Die gegevens zijn er niet. Niet in Nederland en niet in het buitenland. Pas onlangs kregen we meer grip op de cijfers. Aannemer Van Oord heeft namelijk een bieding uitgebracht voor de aanschaf, plaats ing en aansluiting van een windpark op zee ter grootte van 650 megawatt. Dat is in de orde van grootte van 4 miljard euro. Daarmee kunnen we uitrekenen wat de totale investeringen van het energieakkoord zijn. Dan kom je uit op 19 miljard euro.”

Maar dat kan uit toch?

“De minister ging in eerste instantie uit van een investering van 3,7 miljard euro, op basis van berekeningen van het ECN. Maar dat zijn alleen de investeringen die boven op de reeds geplande uitgaven moesten komen. Opdrachten die overigens nog niet gegund zijn. Inmiddels geeft de minister toe dat de investeringen tussen de 13 en de 18 miljard euro bedragen. Maar hij stelt dat dat voldoet omdat de kosten met 40 procent zullen dalen de komende jaren.”

Klopt dat dan niet?

“Kamp gaat ervan uit dat de kosten verlagen door technische ontwikkeling. Echter, de afgelopen zeven jaar zijn de kosten verdubbeld. In dat licht is een kostenverlaging van 40 procent onwaarschijnlijk. De windindustrie gaat ervan uit dat ze op termijn de investeringskosten zoveel kunnen verlagen, maar het energieakkoord gaat alleen maar over binnen vijf jaar aan te besteden projecten.”

Maar het gaat om een taakstellend budget toch?

“ Ja, de minister zegt dat er geen risico is op kosten die uit de hand lopen, omdat de kostendaling met de sector is afgesproken. Hij gaat echter zelf uit van een kostendaling van 25 procent. Hij verwijst naar het ECN. Die verwacht investeringen in de periode 2013-2023 ter waarde van 14 miljard euro in de toekomst, dat is een verlaging van 25 procent.”

Wat klopt er volgens u niet aan de berekening van de energiebesparing?

“De Europese rekenmethode wordt ook door Nederland gehanteerd. Eén kWh windenergie vervangt één kWh fossiele energie. Dat klinkt logisch, maar het klopt niet. Het waait niet altijd, dus moet je de stroomtoevoer bijregelen met fossiele energie. De centrales moeten openblijven als achtervang. Die draaien daardoor veel minder efficiënt, dus het rendement gaat naar beneden. Daarnaast moeten windmolens al drie jaar draaien om hun eigen productiekosten op te brengen. Komt daarbij nog eens dat windmolenparken vaak een kortere levensduur hebben dan de genoemde 25 jaar. Volgens mijn berekening ben je met windenergie daardoor nauwelijks goedkoper uit.”

Wat moet er volgens u gebeuren?

“Volg het CPB-advies: stel de investeringen voor windenergie met vijf jaar uit en concentreer je op energiebesparing. We moeten in 2023 voor 16 procent minder fossiele energie verbruiken. Windenergie is volgens Kamp goed voor 3 procent. Mik eerst op die andere 13 procent”

Reageer op dit artikel