nieuws

Meer kans op een baan door beter mbo-onderwijs

bouwbreed

Mbo-instellingen worden verplicht het opleidingenaanbod meer op elkaar af te stemmen. Ook de vraag vanuit de regionale arbeidsmarkt moet leidend zijn. Dat blijkt uit een wetsontwerp van minister van OnderwijsJet Bussemaker waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Met de wet kunnen kostbare opleidingen blijven bestaan, publieke middelen gerichter worden besteed en krijgen studenten onderwijs dat beter aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. In het uiterste geval is het mogelijk om opleidingen waar vanuit de arbeidsmarkt geen vraag naar is te sluiten.

Nog te veel mbo-opleidingen schrijven meer jongeren in dan dat er vraag is vanuit de arbeidsmarkt. Dat betekent dat deze jongeren risico lopen op werkloosheid. Ook is sprake van een te versnipperd opleidingenaanbod. Het kabinet neemt de maatregelen om zo de aansluiting van het beroepsonderwijs op de regionale arbeidsmarkt verder te verbeteren, zodat de arbeidsmarktkansen voor jongeren verbeteren. Minister Bussemaker heeft onlangs een regionaal investeringsfonds mbo gelanceerd van 100 miljoen euro dat de aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven moet verbeteren. Voorwaarde is dat een bijdrage wordt aangevuld met een financiële bijdrage van bedrijfsleven en regio.

Reageer op dit artikel