nieuws

Marineterrein in Amsterdam krijgt nieuwe bestemming

bouwbreed Premium

Het Marineterrein in de Amsterdamse wijk Kattenburg wordt openbaar toegankelijk en krijgt een recreatie- en woonbestemming.

Dat zijn burgemeester en wethouders van Amsterdam samen met het Rijk overeengekomen.

Het gaat om een gebied met een oppervlakte van 14 heactare in de nabijheid van het Scheepvaartmuseum. Een deel van het terrein moet eind volgend jaar al voor het publiek toegankelijk zijn. Er zijn uiteenlopende monumenten te vinden. Die krijgen in de toekomst geleidelijk een openbare functie.

Defensie zal het Marineterrein gefaseerd verlaten. Gebouwen die dan vrij komen, krijgen een tijdelijke functie. Tegelijkertijd worden plannen gemaakt voor de sloop van een aantal gebouwen en voor de bouw van nieuwe. Hierbij ligt de nadruk op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Maar voor het zover is wordt tussen het Marineterrein, het Centraal Station en de Oostelijke eilanden een brug aanglegd voor fietsers en voetgangers. Een groene zone aan de zuidwestkant van het Marineterrein zal worden veranderd in een park. Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met veranderende behoeften

Over de herontwikkeling van het terrein sluiten gemeente en Rijk volgende maand een overeenkomst.

Reageer op dit artikel