nieuws

Limburg steekt 130 miljoen in versterking economie

bouwbreed

Limburg wil 130 miljoen steken in de versterking van de economie. Het gaat om zeven projecten die direct en indirect veel arbeidsplaatsen moeten opleveren.

Drie van de zeven projecten waarvoor Gedeputeerde Staten van Limburg het fiat van Provinciale Staten voor wil hebben, versterken het innovatieve woon- en vestigingsklimaat. Vier passen binnen de ontwikkeling van de provincie als campus en kennisas.

Van de 130 miljoen die de provincie in de projecten wil steken, is 23 miljoen bedoeld als lening die met rente terug moet komen en vervolgens weer ingezet zal worden, een zogenoemd revolverend fonds. De provincie verwacht dat de bouw en ontwikkeling van de projecten 9240 tijdelijke arbeidsplaatsen opleveren en 740 structureel.

De projecten waar het om draait, zijn zeer recentelijk gepresenteerd door de initiatiefnemers. Daar zit het Limburgs bedrijfsleven, universiteiten, hoge scholen en gemeenten in. Die willen zelf ook substantieel investeren in de projecten, in totaal 1,35 miljard euro.

De 130 miljoen van de provincie is dan ook bedoeld als als steun in de vorm van subsidie of deelneming. Dat moet ervoor zorgen dat de realisatie van de projecten en het succes worden op die manier een behoorlijk stuk kansrijker gemaakt.

Reageer op dit artikel