nieuws

Kostendekkend?

bouwbreed Premium

Aanbestedende diensten willen graag dat u met een béétje normale prijzen inschrijft (echt waar). Daarom wordt er vaak geëist dat uw inschrijving marktconform, reëel of iets dergelijks moet zijn. Een aanbesteder had laatst als knock-out-criterium opgenomen: “…dat inschrijver eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen” moest opgeven. Niet heel ongebruikelijk, toch? Nou, wel een […]

Aanbestedende diensten willen graag dat u met een béétje normale prijzen inschrijft (echt waar). Daarom wordt er vaak geëist dat uw inschrijving marktconform, reëel of iets dergelijks moet zijn.

Een aanbesteder had laatst als knock-out-criterium opgenomen: “…dat inschrijver eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen” moest opgeven. Niet heel ongebruikelijk, toch?

Nou, wel een beetje. ‘Kostendekkend’ als eis kom je niet zo heel vaak tegen. Aanbesteder vroeg verder geen nadere bewijsmiddelen, naast de eigen verklaring. Toen de winnaar bekend werd gemaakt, protesteerde nummer 2. Hoe konden aanbesteder nu zien of er kostendekkend was ingeschreven zonder bewijsmiddelen?

Ter zitting gaf aanbesteder toe dat hij dat ook helemaal niet kon beoordelen. De rechter loste dat praktisch op door te zeggen dat er dan maar een externe deskundige naar moest kijken. Totdat die een oordeel had geveld, mocht er niet definitief worden gegund. Aanbesteder en de winnaar gingen in hoger beroep tegen dit vonnis. Een externe? Dan zou de winnaar strenger worden getest dan de rest. Oneerlijk!

Dat hadden ze beter niet kunnen doen. In hoger beroep komt de rechter tot de conclusie dat er sprake is van een ongeldig gunningscriterium. Immers, voor een objectieve en transparante beoordeling van de verschillende aanbiedingen is vereist dat de aanbestedende dienst op basis van de door de inschrijvers verstrekte inlichtingen en bewijsstukken daadwerkelijk kan nagaan of de aanbiedingen van deze laatste ook voldoen aan de gunningscriteria (vgl. Wienstrom-arrest).

Kortom, deze aanbesteding kon door de uitkomst in hoger beroep niet verder worden voorgezet.

Reageer op dit artikel