nieuws

‘Het gaat mij om de combinatie van inhoud en de omgeving’

bouwbreed Premium

Hanzevast Real Estate voorziet een toenemende behoefte aan renovatie van kantoren en functiewijzigingen van de gebouwen in zijn portefeuille. Om hierop in te spelen breidt het bedrijf de serviceafdeling uit. Per 1 oktober is Martijn Rijpstra (34) in dienst gekomen als servicemanager. In die functie is hij verantwoordelijk voor het technisch beheer van de vastgoedportefeuille in Groningen, Friesland en in het westelijk deel van het land. Rijpstra is afkomstig van Hibex, producent en leverancier van betonelementen voor de bouw.

Vanwaar deze overstap?

“Dat heeft te maken met het feit dat ik meer in de breedte wil werken. Nu houd ik me bezig met technisch en facilitair beheer en niet alleen met beton. Het gaat om de hele keten van vastgoedbeheer. Die is dynamischer en complexer. Dat ligt mij beter. Je hebt te maken met bestaande situaties, zonder dat je alle ins en outs voorhanden hebt. Op technisch vlak is dat een behoorlijke uitdaging.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik houd me graag bezig met processen en ben goed in het verbinden van partijen en het oplossen van technische knelpunten. Voor mij gaat het om de combinatie van inhoud en omgeving. Bouwen is, net als beheer, geen doel op zich, maar puur een middel om te faciliteren.”

Wat gaat u precies doen?

“Contacten onderhouden met huurders aangaande technische en facilitaire zaken. Ik bied daarnaast technische ondersteuning bij de herontwikkeling van vastgoed. Verder houd ik me bezig met het optimaliseren van het inkoopproces. We hebben heel veel leveranciers in heel Nederland: van lokale aannemers tot landelijk opererende hoveniers.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Ik wil dan in ieder geval het inkoopproces nog efficiënter ingericht hebben dan nu al het geval is. Daarnaast hoop ik over een paar jaar mijn steentje bijgedragen te hebben aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve verhuurconcepten. Ik maak inmiddels deel uit van het projectteam dat werkt aan de gebouwenplannen en geef hiervoor de technische input. Er liggen genoeg mooie uitdagingen voor mij in het verschiet.”

Wat heeft u na uw opleiding bouwkunde vooral bijgeleerd tot nu toe?

“Begeleiding en management. Dat heb ik ontwikkeld met onder meer cursussen en intervisies. Ook nieuwe contractvormen en communicatie kwamen aan bod. Zo ben ik gegroeid naar volwaardig manager. Toen ik van school kwam, was ik heel technisch gericht. Je krijgt weinig mee van processen. Inmiddels weet ik precies hoe de processen lopen en ben ik uitgegroeid tot volwaardig servicemanager.”

Reageer op dit artikel