nieuws

Grondverzet risico gesaneerde bodems

bouwbreed

Het grootschalig grondverzet in Nederland staat in geen verhouding tot de wijze waarop controle plaatsvindt op gesaneerde bodems. Terwijl wagens af en aan rijden en de kabelaars actiever lijken dan ooit, be-
staat onvoldoende zicht op de restrisico’s van vervuilde gronden.

Onvoldoende aandacht voor nazorg van vervuiling

“Niet alleen bedrijven en burgers graven maar vooral ook de overheden”, zegt directeur Marijn Rang van ingenieursbureau Lievense CSO. “Als vergunningen worden aangevraagd gaat meestal niets mis. Dan wordt gewaarschuwd voor wat in de bodem zit. Het probleem zit waar bewust of uit onwetendheid geen vergunning wordt aangevraagd.”

De Randstedelijke Rekenkamer erkent het probleem. Gesprekken met ambtenaren en bodemexperts maakten duidelijk dat slechts beperkte aandacht bestaat voor de nazorg van bodemsaneringen. In veel gevallen kan het bevoegde gezag niet eens snel ophoesten waar de behandelde vuile gronden zich precies bevinden. Ongezien graven burgers vijvers in stortlagen die de verontreinigingen in de bodem moeten afdekken. Onzorgvuldig beheer leidt soms tot ophoping van kwalijke dampen in kruipruimtes. De vervuilde gronden variëren van (voormalige) stortplaatsen en industrieterreinen tot plaatsen waar tankstations stonden of chemische wasserijen.

“Tienduizenden locaties zijn aangepakt, vele miljarden euro’s geïnvesteerd. Maar er wordt niets gedaan aan de handhaving”, zegt Rang. “Er bestaat de kans op een behoorlijke kapitaalvernietiging. Bij saneringen wordt vaak een schone leeflaag aangebracht van zo’n 60 centimeter. Kinderen kunnen dan veilig spelen. Maar wat als door zo’n bodem een leiding wordt aangelegd? Gelukkig beginnen de kabelaars zich bewust te worden van het probleem.”

De overheden moeten zich volgens Rang zorgvuldig afvragen op welk niveau ze regels willen stellen. “De hoeveelheid grondverzet is enorm. Daar valt nauwelijks op te controleren. Je zou kunnen beginnen door de belangrijke grondverzetters en kabelaars te wijzen op hunplichten en een eigen kwaliteitszorgsysteem te ontwikkelen. Van belang is ook dat de overheden het goede voorbeeld geven.”

Reageer op dit artikel