nieuws

Elektronische nota’s 
vergen standaardisatie

bouwbreed

Het streven naar elektronische rekeningen bij openbare aanbestedingen vereist nu al dat aan standaardisatie van softwaresystemen wordt gewerkt. Dat is de mening van ‘Peppol’ naar aanleiding van het voorstel van een Europese Richtlijn over elektronisch factureren.

Het Pan-Europese netwerk openbare aanbestedingen online (Peppol) adviseert de Europese Commissie haast te maken met de standaardisering voor elektronisch factureren. Daarbij moet het niet in de valkuil stappen het wiel opnieuw uit te willen vinden.

In het recente verleden zijn mede onder de vlag van Peppol al de nodige stappen gezet. Zo zijn de Peppol Business Interoperabiliteit Specificaties (BIS) ontwikkeld. Als die worden toegepast, levert het veilige en betrouwbare transmissie van onder meer facturen op. In feite zijn ze ontwikkeld voor elektronisch aanbesteden, dat dezelfde veiligheidseisen stelt aan de overdracht van documenten als elektronisch factureren.

Daarnaast vindt Peppol de reikwijdte van het voorstel voor de richtlijn te beperkt. Dit geldt temeer omdat de Europese Commissie zelf toe wil naar volledig elektronisch aanbesteden, van aankondiging tot en met gunning inclusief de uitwisseling van alle aanbestedingsdocumenten. Dat zou, zo denkt de commissie, de lasten voor de overheden behoorlijk kunnen beperken. Ook de aanbieders zouden daarvan profiteren.

Datamodel

Peppol bepleit verder beperking van het aantal formats dat een aanbestedende dienst moet kunnen ontvangen. Ook dat scheelt weer kosten, Wat al helpt is hantering van een algemeen semantisch datamodel dat in staat is de verschillende vormen te ‘vertalen’.

Ook moeten aanbestedende diensten hun leveranciers kunnen verplichten elektronisch te factureren. Idealiter zou het goed zijn als overheden alleen nog maar elektronische facturen krijgen. Dat scheelt echt in de kosten.

Niet van onbelang is verder dat de Commissie afstapt van de gebruikelijke termijn van vier jaar als overgangstermijn, maar teruggaat naar twee jaar.

Reageer op dit artikel