nieuws

CO2 én kosten van beton omlaag door aanpassen cement

bouwbreed Premium

Niet alleen de bijdrage van beton aan de CO 2 -uitstoot, maar ook de kosten van beton kunnen omlaag door het aanpassen van de samenstelling van het cement, thermisch recyclen van cement of toepassen van geopolymeer, een alternatief bindmiddel voor beton.

Het beperken van de overdimensionering van betonconstructies en het verlengen van de levensduur door flexibel ontwerpen zijn eveneens kansrijke opties om de CO 2 -uitstoot en de kosten te beperken. Dat blijkt uit het rapport ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ van CE Delft. Uit het onderzoek blijkt dat het economisch rendabel is om tot 2 miljoen ton CO 2 per jaar te besparen.

Tot 1 miljoen ton bestaan vijf kostenbesparende opties. Het zijn het verruimen van de toegestane grondstoffen voor cement in de Europese norm, het thermisch recyclen van cement, het inzetten van bodemas als vulstof in beton met bindende functie, het optimaliseren van de korrelverdeling in beton en de toepassing van geopolymeer, een bindmiddel op basis van vliegas.

Met vijf maatregelen valt kostenneutraal een besparing tussen 1 en 2 miljoen ton CO 2 per jaar te bereiken. Het zijn de inzet van calciumsulfoaluminaat-beliet, supergesulfateerd cement, calcium silicaat hydraat (CSH)-cement, wapenen met staalvezels en mechanisch recyclen van cement.

Tot 3 miljoen ton CO 2 per jaar kan worden bespaard door demontabel bouwen, betonkernactivering of een betere bouwplanning. Die maatregelen kosten extra geld. De opties minder overdimensioneren en flexibel ontwerpen zijn nog niet onderzocht.

Het rapport werd opgesteld in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat en het Netwerk Beton van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) Nederland en gepresenteerd tijdens de Innovatie-estafette van de Club van Maarssen.

> pagina 2: Schultz in zelfrijdende auto op de A10

Reageer op dit artikel