nieuws

CBS: Krimp in de bouwsector over zijn hoogtepunt heen

bouwbreed

De bouw lijkt over het hoogtepunt van zijn krimp heen. In het derde kwartaal slonken de activiteiten van de bedrijfstak nog met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert voor de Nederlandse economie van het tweede op het derde kwartaal een magere groei van 0,1 procent. Gunstig is de toenemende export. Teleurstellend daarentegen is de met 2,1 procent afgenomen consumptie van de huishoudens. Het aantal arbeidsplaatsen neemt voorlopig nog sterk af. Liefst 160.000 mensen zijn afgelopen jaar op straat komen te staan. De ontslaggolf is de grootste sinds het CBS in 1995 de tellingen ging bijhouden.

Voor de bouw is de met slechts 2,6 procent afgenomen productie een lichtpuntje. In het tweede kwartaal was het verval 5,6 procent, in de eerste drie maanden van het jaar zelfs 8,6 procent. De afnemende krimp laat onverlet dat de bouw nog steeds de bedrijfstak is met de grootste problemen. Bij de commerciële dienstverlening en handel beperkt de afname van de bedrijvigheid zich tot minder dan 1 procent. Bij de industrie, de overheid en de landbouw valt al weer groei te noteren.

Ook aan de banenkant wordt de bouw ongemeen hard getroffen. Het CBS telt nog 324.000 mensen die hun brood verdienen in de branche. In twaalf maanden tijd zijn in de bouw 31.000 banen verloren gegaan. Met deze daling staat de bouw nog steeds aan de top van de getroffen bedrijfstakken. Een grote kaalslag tekent zich echter ook af in de gezondheidszorg. Die branche groeide tot in de eerste maanden van dit jaar. Bij de meting in het derde kwartaal echter is de sector plotseling 30.000 banen kwijt.

Reageer op dit artikel