nieuws

CBS: Daling van WW-uitkeringen in bouwsector

bouwbreed Premium

De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking is in oktober gedaald tot 8,5 procent. De uitkeringen in de bouw op basis van de Werkloosheidswet namen met 0,7 procent af tot 20.700.

Uit cijfer s van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in Nederland de werkloosheid voor de derde maand op rij is verminderd. De piek lag in juli, toen 8,7 procent gedwongen met de handen over elkaar zat. Sindsdien daalde het aantal werklozen maandelijks met zevenduizend mensen, vooral mannen en jongeren.

Volgens de definitie van de internationale arbeidsorganisatie ILO bedraagt de werkloosheid in Nederland momenteel 7 procent. Afwijkend van de CBS-standaard is volgens ILO iedereen in de categorie van 15 tot 75 jaar werkloos die geen baan heeft en opzoek is naar werk. Het CBS telt personen van 15 tot en met 64 zonder werk die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week.

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste tien maanden van het jaar 57.244 ontslagaanvragen zien passeren. Iets minder dan 30.000 werden toegekend. In het overgrote deel van de gevallen (25.044) lagen bedrijfseconomische gronden aan de basis van het ontslag.

Bij de bouwbedrijven daalde van september op oktober het aantal lopende uitkeringen met 1,6 procent tot 17.025. Vergeleken met een jaar geleden is sprake van een toename van 39 procent. Het aantal nieuwe uitkeringen in de bouwbranche steeg in de eerste tien maanden van het jaar met 16 procent tot 22.051. Nog harder nam het in de periode januari – oktober aantal beëindigde WW-uitkeringen toe: met 33 procent tot 20.556, waarvan 68 procent door werkhervatting.

De aanhoudende crisis dwingt aanzienlijke groepen bouwvakkers uit te wijken naar andere bedrijfssectoren. Dit jaar zagen 3772 personen afkomstig uit de bouw hun maximaal 38 maanden durende WW-uitkering verdwijnen en vielen terug op de bijstand. In Nederland werden in oktober 408.000 WW-uitkeringen verstrekt. Het aantal beteken t een daling van 2 procent ten opzichte van september dit jaar.

Reageer op dit artikel