nieuws

Buitenlucht in de klas of ‘all electric’

bouwbreed

Het klimaat in gebouwen waarin dagelijks grote aantallen kinderen verblijven laat vaak te wensen over. Bij de meeste nieuwbouw- en renovatieplannen krijgt de ventilatie tegenwoordig daarom een hoge prioriteit. Leidraad daarbij is onder andere het keurmerk Frisse Scholen van Agentschap NL.

De multifunctionele accommodatie Keijzershof in Pijnacker is net in gebruik genomen, het Kindcentrum Adriaan van den Ende in Warnsveld is nog in aanbouw. Beide gebouwen zijn ontworpen volgens het Frisse Scholenconcept en halen de score B, maar de gekozen oplossingen voor het binnenklimaat in beide complexen zijn verschillend.

Op de vraag waarom niet voor de hoogste classificatie is gegaan, namelijk A, is het antwoord in beide gevallen nagenoeg identiek: “Voor het eindresultaat maakt het nauwelijks verschil, maar de investeringskosten liggen voor A beduidend hoger.” Het beschikbare budget blijft natuurlijk een bepalende factor.

Maar toch: tevredenheid alom bij de betrokken partijen. “Niet eerder vertoond in Nederland”, zeggen de ontwerpers van W/E adviseurs over het luchtventilatiesysteem van de MFA in Pijnacker (drie scholen, kinderopvang en sportaccommodatie, 7400 vierkante meter vloeroppervlak). Dat maakt gebruik van natuurlijke ventilatie, door de buitenlucht dus, die via een rooster naar binnen wordt gelaten zodra een te hoge concentratie koolstofdioxide wordt gemeten.

Hierin voorzag geen van de praktijkvoorbeelden die op het moment van de start van het project in 2008 bij Agentschap NL bekend waren. Meestal werd gekozen voor gebalanceerde ventilatie, met lucht uit installaties. “Die zijn relatief duur, onderhoudsgevoelig en ingewikkeld in het gebruik”, menen de ontwerpers van de MFA Keijzershof. En bovendien mogen dan de ramen niet open, bij het complex in Pijnacker wel.

“Het tocht niet en bovendien kan de buitenlucht op een natuurlijke manier worden verwarmd door deze via een spoiler en een verwarmingselement over het verlaagde plafond te leiden”, zegt architect Annemiek Braspenning van No Label. Bouwbedrijf Waal realiseerde een complex met een gemiddelde GPR-score van 8,2 en energielabel A.

Alles elektrisch

Het in aanbouw zijnde Kindcentrum Adriaan van den Ende in Warnsveld (basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, 1700 vierkante meter bruto vloeroppervlak) krijgt diverse duurzame toepassingen en zal geen gebruik gaan maken van fossiele brandstoffen. Alles elektrisch, immers: elektriciteit wordt duurzaam opgewekt of ingekocht. Zo kan het gebouw CO 2 -neutraal worden geëxploiteerd.

In het gebouw komt één centrale luchtbehandelingskast met hoog rendement warmteterugwinning en een centrale regeling. Met de installatie voldoen de design&build-partners in het project (Attika Architekten, Janssen de Jong Bouw Hengelo, vanPanhuis Installatietechniek en Peree Bouwadvies) aan vijf eisen van de opdrachtgever: controle over de concentratie CO 2, geen tocht en achtergrondgeluid van de installatie in het klaslokaal, een prettige en regelbare temperatuur en lage exploitatie van de comfortinstallatie. Volgens de ontwerpers van de installatie werken de gangbare klimaatconcepten veelal niet vanuit één systeem, maar zijn ze opgebouwd uit componenten.

Met de installatie wordt in de lokalen een overmaat aan lucht verplaatst via hoog inducerende roosters. Het luchtbehandelingssysteem maakt integraal onderdeel uit van het totale installatieconcept, waardoor het niet nodig is om apart de CO2 te sturen. Een wko-installatie met elektrische warmtepomp en een kleine negentig zonnepanelen maken onderdeel uit van het concept. De combinatie met de wko-installatie maakt het mogelijk actieve koeling toe te passen tegen lage exploitatiekosten.

Ron Kling, projectcoördinator van Janssen de Jong Bouw Hengelo, spreekt van een voorbeeldproject ten aanzien van het duurzame karakter en de meerwaarde die de gemeente Zutphen (financiële bijdrage), Stichting Archipel (opdrachtgever), Penta Rho (projectmanagement) en het design&build-team met elkaar hebben bereikt. Het project mag dan klasse A van Frisse Scholen 2012 niet halen, een B+ krijgt het volgens Kling zeker.

Projectgegevens

kkkkkkkkkkkkkk

Reageer op dit artikel