nieuws

Bollen nemen plaats van kanalen in

bouwbreed Premium

Aannemers kunnen er op dezelfde manier mee werken als met kanaalplaatvloeren. Dat zegt Aad Fuchs van BubbleDeck uit Leiden over Stressdeck vloerelementen. Dankzij de kunststof bollen die in de volledig afgestorte vloerelementen zijn opgenomen, zijn ze licht van gewicht.

“Het lijken kanaalplaatvloerelementen, maar de uiteinden zijn gesloten, je ziet geen kunststof deksels zoals op de kanalen”, licht Fuchs toe. Hij is constructeur en adjunct-directeur van BubbleDeck International LWC. “Maar Stressdeck elementen worden evenals kanaalplaatvloeren opgelegd op balken of wanden. Het zijn prefabvloerelementen met een bewezen brandweerstand van 120 minuten. Aanvullende brandwerende voorzieningen zijn niet nodig. De lengte, breedte, dikte en vorm van de elementen zijn variabel, evenals het gewicht. Met Stressdeck zijn overspanningen mogelijk tot zo’n 16 meter.”

Voorspanning

De vloerelementen hebben een onder- en bovenwapeningsnet, waartussen kunststof bollen zijn geklemd. Ze zijn leverbaar met of zonder voorspanning. Desgewenst kunnen de elementen worden gekoppeld met dwarsvoorspanning, zodat ze constructief een schijf vormen. Dan hoeft geen gewapende druklaag te worden toegepast. De breedte van de elementen is aan te passen aan de hijscapaciteit op de bouwplaats. In verband met het transport over de weg is de maximale breedte van een element 3 meter.

Stressdeck is een variant op de traditionele bollenplaatvloer van BubbleDeck. Dat is een breedplaatvloer met tralieliggers, een ondernet en een bovennet, waartussen kunststof bollen zijn geklemd. De elementen worden op de bouwplaats afgestort tot een lichte geheel vlakke plaatvloer, zonder balken of kolomplaten. Bij de traditionele bollenplaatvloeren worden de belastingen in alle richtingen afgedragen naar kolommen en wanden. Het eigen gewicht van zo’n bollenplaatvloer is tot 30 procent lager dan van een massieve betonnen plaatvloer van dezelfde dikte.

Reageer op dit artikel