nieuws

Bedrijf wil sociale competentiesgraag in eigen huis hebben’

bouwbreed

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch aan werk helpen en dat nog duurzaam ook, hoe doe je dat. Zeker in ons land waar elke gemeente heel snel de neiging heeft zelf regels te maken en de arme ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Een eenduidige regeling is het antwoord. Daar gaat Leen van Dijke voor.

“Een boekhouder van 55 jaar die zijn baan is kwijtgeraakt aan een computer, is geheel anders dan een ex-gedetineerde van 30 die gereïntegreerd moet worden in een steady job . Dat vereist geheel andere begeleiding. Ook moet dat verschil duidelijk zijn in de beoordeling van de inspanning die een onderneming levert voor social return”, meent Leen van Dijke. De oud-politicus en oud-MVO-man van Volker Wessels houdt zich met allerlei zaken in de bouw bezig die maatschappelijk verantwoord ondernemen als gemeenschappelijke noemer hebben. Bezig met de social-returnladder, met het energieprogramma de Voorsprong met de nul-op-de-meterwoning, Van Dijke doet het.

“Ik ben hier op een rare manier bij betrokken geraakt. Op vakantie in Frankrijk werd ik gebeld door Gerard van de Aast (toen nog topman bij Volker Wessels, red.) die gevraagd was om voor de radio een debat hierover te voeren met CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Uiteindelijk heb ik dat vanuit Frankrijk gedaan. Dat leverde veel support op. We hebben het toen bij Vernieuwing Bouw neergelegd, omdat daar opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de tafel zitten”, herinnert Van Dijke zich.

Daar is toen PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) bij gevraagd. “Dat instrument werkte echter nog niet in een aanbestedingsomgeving, kwamen we al vrij snel achter.

De kerngroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de social-returnladder heeft vervolgens een aantal uitgangspunten geformuleerd. “Zo moest het een instrument worden dat in een tenderomgeving werkt voor zowel groot- als midden- en kleinbedrijf. We hebben het ook niet over arbeidsgehandicapten, maar over mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat zijn er dus veel meer. Ook hebben we gezegd dat de ladder niet projectgebonden mag zijn.”

Marktprikkels

Daarbij is in zijn visie cruciaal dat het een instrument is dat extern gecertificeerd wordt, met treden werkt waaraan een korting op de inschrijfprijs hangt. “De ladder maakt daarmee gebruik van marktprikkels. Wat toenmalig minister Donner wilde was een vraag bij de markt neerleggen, zonder aan te sluiten bij de spelregels van de markt”, vindt Van Dijke.

Van bedrijven wordt “veel gevraagd, beseft hij terdege. “In de eerste plaats gaat het erom mensen met achterstand op de arbeidsmarkt kansen te bieden op structureel werk, vandaar niet projectgebonden en een koppeling naar opleidingen. Maar in die groep praat je vaak over mensen met meervoudige problemen. Ze zijn niet alleen werkloos, maar hebben ook andere problemen zoals schulden, een verslaving of iets dergelijks. Dat betekent extra aandacht voor de begeleiding van deze mensen. Er zijn genoeg instanties die zich daar al mee bezighouden. Mijn advies is om daar aan te kloppen. Maar tegelijkertijd verwacht ik dat bedrijven de benodigde competenties zelf ook in huis willen hebben. Niet alleen de werklozen, maar ook het eigen personeel kan problemen hebben waar nu weinig tot geen aandacht voor is, maar die wel negatieve effecten hebben op arbeidsvreugde en productiviteit. De competenties om daarmee om te gaan, kunnen dus geld opleveren”, is Van Dijke van overtuigd.

Het mooie vindt hij dat er voor de realisering van een maatschappelijk doel, het helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, geen overheidsgeld gevraagd wordt. Dat vindt hij een goede ontwikkelingen, want “we moeten af van de subsidieverslaving”.

Verder verwacht hij dat als de ladder slaagt, die uiteindelijk uitgerold gaat worden voor alle inkoop van de overheid. En wellicht dat ook nog eens een wens van MKB Infra in vervulling kan gaan, alle ladders op laten gaan in één MVO-ladder. “We zijn al met SKAO (de beheerder van de CO 2 -ladder) in gesprek om te zien of die ook deze ladder gaan beheren.”

Deze maandag wordt de eerste proeve van de ladder aangeboden aan minister Stef Blok van Wonen. Die heeft tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer al laten weten de ladder mee te nemen in zijn onderzoek naarmogelijkheden social return mee te nemen bij alle inkoop door de rijksoverheid.

Leen van Dijke.

Reageer op dit artikel