nieuws

BAM nog ver weg van herstel woningmarkt

bouwbreed Premium

Nederland is het zorgenkind van BAM. Terwijl elders in de thuismarkten de bouw weer aantrekt, staan in eigen land de tekenen nog steeds op krimp.

Herstructurering Nederland kost 500 arbeidsplaatsen

“Wat Nederland anders maakt dan de andere thuismarkten? Ons land kent sinds enkele jaren een scherpe woningcrisis”, zegt bestuursvoorzitter Nico de Vries. “Ook in andere sectoren zie je afnemende volumes, bij utiliteit en in mindere mate bij de infra.”

BAM verkocht in de eerste negen maanden van het jaar slechts 910 woningen, een schril contrast met de 1592 van de eerste drie kwartalen in 2012, dat toch ook al geen topjaar was.

De Vries: “Ik wil alle positieve berichten de laatste tijd over de Nederlandse woningmarkt graag delen. Maar ik zie ze niet vertaald naar onze getallen. We verkopen niet meer woningen en hebben onze verwachtingen ook niet overtroffen. Ik ben nog steeds pessimistisch over de woningmarkt.”

De topman van BAM houdt vast aan zijn prognoses bij de halfjaarcijfers, waarin hij pas in 2015 weer een voorzichtige groei voorspelt. In 2014 rekent hij op verdere dalingen, zowel ten aanzien van de aantallen als op het vlak van de prijzen. “In 2015 kan de markt weer wat aantrekken.”

Ingrijpen

De slechte situatie in Nederland dwingt BAM tot stevig ingrijpen. Herstructureringen zijn ingezet die gepaard gaan aan het verlies van vijfhonderd volledige arbeidsplaatsen. Het aantal BAM’ers in Nederland slinkt daarmee tot net boven de 10.000.

Voor de afvloeiingsregelingen heeft het concern ten laste van het vierde kwartaal een bedrag gereserveerd van 25 miljoen euro. Het omzetniveau van de Nederlandse activiteiten is vanaf begin 2012 (op basis van een voortschrijdend gemiddelde voor twaalf maanden) geleidelijk met meer dan een half miljard euro verminderd tot onder de 3 miljard euro. En de negatieve trend is nog steeds niet gebroken.

Bestuursvoorzitter De Vries: “De verslechtering van de marktomstandigheden heeft gedurende de eerste negen maanden van het jaar aangehouden.”

> pagina 6: Operationele winst BAM staat onder grote druk

Reageer op dit artikel