nieuws

Arbiter pakt sluimerend conflict aan

bouwbreed Premium

Arbiters van de Raad van Arbitrage gaan meelopen op grote projecten met als doel sluimerende conflicten tussen aannemer en opdrachtgever in de kiem te smoren.

Nieuwe dienstverlening Raad van Arbitrage

Dat laat voorzitter Klaas Mollema van de Raad van Arbitrage voor de Bouw weten. Het betreft volgens hem een nieuwe dienstverlening, waarbij een driekoppige adviesraad wordt benoemd die al tijdens de uitvoering van een bouwproject gerezen geschillen tussen bouwbedrijf en opdrachtgever zal trachten te beslechten.

“Het grote voordeel van deze bouwgeschillenbeslechting is dat het project niet door een conflict stil komt te vallen”, zegt Mollema. “Mocht opdrachtgever of aannemer het niet eens zijn met de beslissing van de adviesraad, dan kan de zaak altijd later nog aan de Raad van Arbitrage worden voorgelegd. Feitelijk wordt het conflict dan geparkeerd, zodat het werk door kan gaan. Dat is van groot belang en schadebeperkend.”

Na een succesvolle proef eerder dit jaar met het laten ‘meelopen’ van arbiters tijdens de uitvoering van projecten, is besloten om deze dienstverlening structureel te gaan aanbieden.

“Er is behoefte aan in de markt”, constateert Mollema. “Zeker bij grote, complexe bouwwerkern is de kans aanwezig dat er op enig moment problemen ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Omdat de adviesraad vroegtijdig meeloopt en op de hoogte is van wat er speelt, kunnen er snel handreikingen worden gedaan.”

Onafhankelijk

De adviesraad bestaat altijd uit drie leden. De aannemer benoemt er één, evenals de opdrachtgever. Het derde lid is een arbiter van de Raad van Arbitrage en fungeert als onafhankelijk voorzitter.

Mollema benadrukt dat de inzet van een adviesraad eigenlijk alleen uit kan bij projecten met enige omvang. “Voor kleine bouwprojecten is het te kostbaar. Ik denk dat het vooral loont op grote infrastructurele werken.” Nog dit jaar zal de nieuwe diensverlening op twee projecten van start gaan.

Reageer op dit artikel