nieuws

Ziekenhuisbouw in de knel

bouwbreed Premium

Nieuw- en verbouw van ziekenhuizen komt in de knel door een teruglopend aantal patiënten. Dat zeggen diverse deskundigen in het veld.

Omzetdaling door onverwachte afname aantal patiënten

De realisatie van bouwprojecten voor ziekenhuizen is er niet eenvoudiger op geworden. De situatie was al complex door een terugtrekkende overheid en banken met koudwatervrees. Nu zorgt het teruglopende ziekenhuisbezoek ook nog voor een dalende omzet. Die was in 2012 zo’n 600 miljoen euro lager dan verwacht.

Ondertussen hebben veel ziekenhuizen nieuwbouwplannen. Volgens Wouter Klinkhamer, consultant bij strategisch adviesbureau Gupta, gaat het om bijna de helft van alle ziekenhuizen. “Dat is geen gekke inschatting als je bedenkt dat de looptijd van bouwplannen al snel tien jaar is en veel ziekenhuizen in de jaren zestig en zeventig zijn neergezet. Die zijn inmiddels aan vervanging of grondige renovatie toe.”

Tijdens de looptijd van de plannen veranderen de budgetten en moeten regelmatig plannen worden bijgesteld. Het Admiraal de Ruijterziekenhuis in Middelburg (ADRZ) werd hierin onlangs zeer abrupt ervaringsdeskundige. Het ziekenhuis heeft een nieuwbouwopdracht niet gegund vanwege dalende omzet en een vraagprijs van inschrijvers BAM en Dura Vermeer die hoger lag dan verwacht. Daarom is de opdracht voor nieuwbouw niet gegund. Teruglopende omzet door minder patiënten was een van de belangrijke overwegingen. “We zijn er al een aantal jaren mee bezig, maar sinds vorig jaar is onverwacht het aantal patiënten met 9 of 10 procent gedaald”, legt een woordvoerder van het ziekenhuis uit. “Als we hadden doorgezet, was onze bedrijfsvoering in gevaar gekomen. In 2010 stonden we nog aan de rand van een faillissement. Inmiddels hebben we een positief resultaat van 5 miljoen euro, maar dus niet veel eigen vermogen.”

Ziekenhuizen kijken steeds meer naar andere oplossingen, zoals samenwerking met andere zorgcentra en alternatieve financieringsvormen. Private investeerders of overheden worden benaderd. Zo springt in Limburg de provincie voor het pps-ziekenhuis in Heerlen.

> pagina 2: Ziekenhuisbouw kwijnt weg onder wegblijvende patiënten

Reageer op dit artikel