nieuws

Zandmaas duurder door explosieven

bouwbreed Premium

Het grote rivierenproject de Zandmaas valt naar verwachting miljoenen euro’s duurder uit. Aangetroffen explosieven en andere nieuwe risico’s spelen Rijkswaterstaat parten.

De prognose is met 4,8 miljoen euro naar boven bijgesteld. Het verwachte eindbedrag wordt nu geschat op 390,7 miljoen euro. Daarmee blijft het project nog altijd ruim binnen het eveneens gestegen beschikbare budget van 404,6 miljoen euro.

De meerkosten zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan tegenvallers met explosieven die zijn aangetrofffen nabij Sambeek, waar het verdiepen van het zandbed onlangs is gestart. Ook het indexeren van de brandstofprijzen voor rode diesel dreef de kosten op.

De uitvoering van deelproject Lateraalkanaal West verloopt niet geheel volgens plan, blijkt uit de laatste voortgangsrapportage van minister Schultz (infrastructuur). Dat komt omdat de opdrachtnemer nog niet voldoet aan alle contractuele voorwaarden.

De Zandmaas maakt deel uit van het deltaprogramma Grote Rivieren dat in 1995 is gepresenteerd. De belangrijkste doelstelling van dit plan is het beschermen van omwonenden tegen hoogwater in de Maas.

In 2015 moet de Zandmaas zijn afgerond. Volgend jaar vindt de aanbesteding plaats van het deelplan de Zuidgeul.

Minister Schultz heeft de Kamer deze week ook geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Grensmaas. Dit project moet niet alleen de veiligheid van omwonenden garanderen, maar moet ook nog eens 35 miljoen ton grind opleveren. Grind verkopen in crisistijd is echter niet eenvoudig. De afzetvolumes blijven dalen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportages en van het oorspronkelijke plan. Door de aanhoudende afzetproblemen van grind draaien de verwerkingsinstallaties op de locaties Itteren en Meers onder de planning. Toch ziet het verwachte eindresultaat van de Grindmaas er 1,2 miljoen euro beter uit dan een half jaar geleden.

Rijkswaterstaat is sinds kort ook een nieuwe weg ingeslagen. Zo besteedt de opdrachtgever het natuurbeheer van zijn gronden voortaan openbaar aan. Tot op heden werden gronden met daarop natuurvriendelijke oever of lagere uiterwaarden onderhands en exclusief doorgeleverd aan de traditionele natuurbeherende organisaties. De gevolgen van het nieuwe beleid worden nog onderzocht.

Reageer op dit artikel