nieuws

Wordt het toch nog wat met energiebesparing

bouwbreed Premium

Energiebesparing in de particuliere woningsector is weer een stap dichterbij gekomen. Het wachten is nog op toestemming van de Europese Commissie en de Autoriteit Financiële Markten en dan kan het Nationaal Energiebesparingsfonds van start. Minister Blok houdt wel een stevige vinger in de pap.

Voor het geval er nog iemand rondloopt die het niet weet, benadrukte de Litouwse onderminster voor energie Zydrune Juodkiene het nog maar eens. “Het is al meer dan duidelijk dat het principe van energie-efficiency verschillende velden van onze economie raakt. Daarom is het een van de middelen om stabiliteit en concurrentievermogen in de economie te versterken”, zei zij tijdens de Concerto-conferentie in Brussel. Concerto is een initiatief van de Europese Commissie binnen het Europese Onderzoeksprogramma.

Het is dan ook vrijwel uitgesloten dat de Europese Commissie negatief beschikt over de staatssteunmelding voor het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF). In het fonds, dat speciaal is opgericht voor eigenaar-bewoners, steekt het Rijk 75 miljoen, Rabobank 175 miljoen en ASN 50 miljoen. De rijksbijdrage zou door de Commissie opgevat kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun. Dat lijkt echter om meer redenen niet het geval.

In de eerste plaats geeft het fonds leningen tegen een rente die momenteel weinig afwijkt van de hoogte van de rente op variabele hypotheken, 3 tot 3,5 procent. Nog belangrijker is dat energiebesparing in de gebouwde omgeving een speerpunt in het EU-beleid is. Daar vallen nog enorme slagen te behalen die een mooie bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat geldt net zo hard voor Nederland. Het vorige kabinet liet zich weinig gelegen liggen aan energiebesparing.

Voorlopig is de gedachte dat het fonds leningen kan geven van 2500 tot 25.000 euro die in zeven tot tien jaar terugbetaald moeten worden. De rente is aftrekbaar. Ook de kosten van een maatwerkadvies kunnen meegefinancierd worden. Minister Blok heeft nu wel haast met het fonds. Hij wil als het even kan op 1 december dit jaar al starten.

Met de cofinanciers Rabo en ASN is afgesproken dat de leningen via een nieuwe stichting, de Stichting Nationaal Energiebesparingsfonds, zal lopen. Daarin wil Blok wel een dikke vinger in de pap hebben, overigens mede op aanraden van de Algemene Rekenkamer. De stichting is er alleen al om de risico’s voor Rijk en financiers te beperken.

Uiteraard is er een stichtingsbestuur. Dat neemt besluiten. Maar dat kan niet zonder de toezichthouder, de strategic committee,die de belangrijkste besluiten zelfs moet goedkeurem. De leden van die strategische commissie worden benoemd door de minister. Maar Rabo en ASN mogen wel een niet- bindende voordracht doen voor twee leden. Op die manier, zo laat Blok de Tweede Kamer weten, hebben die tenminste nog wat zeggenschap over de stichting. Dat geldt uiteraard alleen als de minister de voordracht volgt.

Zoals gezegd is dit weer eens stap in de richting van de zo gewenste energiebesparing in de gebouwde omgeving. Maar het is slechts de helft ervan.

Voor de huursector komt een ander revolverend fonds omdat de positie van huurders totaal anders is. Voor het einde van het jaar zal Blok laten weten hoe hij zich dat voorstelt. Daarin moet dan overigens wel de andere helft van de in het woonakkoord afgesproken 600 miljoen komen.

Het is overigens de vraag of daar een fonds het meest aangewezen middel is. In de huursector zitten (nu nog) redelijk draagkrachtige corporaties. Daarnaast kent de sector programma’s als de Energiesprong waaruit blijkt dat die gefinancierd kunnen worden uit de besparing op de meter. Dat geldt zeker voor gegarandeerd nul-op-de-meterwoningen.

Deze initiatieven bij elkaar betekenen voor de bouw wel een behoorlijk opleving, zeker waar het eigenaar-bewoners betreft. Die profiteren tot eind 2014 ook nog van het lage btw-tarief.

Reageer op dit artikel