nieuws

Werkinstructie kosten-batenanalyse

bouwbreed Premium

Informatie op basis van grondexploitatie is niet zonder restricties te gebruiken binnen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba). Dat blijkt uit de Werkinstructie ‘van Grex naar mkba’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Problemen worden veroorzaakt doordat berekeningen van grondexploitatie (Grex) een ander doel dienen dan de mkba.

Geeft de grondexploitatie een beeld van de financiële effecten tijdens de fase waarin de grondproductie wordt gerealiseerd, de mkba daarentegen bestrijkt de gehele levensduur van een project. “De Grex is smaller dan deze bedrijfseconomische analyse”, zo blijkt uit het document. “In de Grex ontbreken de kosten en opbrengsten na het gereedkomen van het project.”

Niettemin is de berekening van de grondexploitatie van belang bij het tot stand komen van een mkba, omdat het gaat om bedrijfseconomische gegevens op basis waarvan kosten en baten worden berekend. Om de grondexploitatie tot zijn recht te laten komen binnen de berekening van de maatschappelijke kosten en baten is het belangrijk om aan te passen. Voor dat aanpassingstraject voorziet de werkinstructie in verschillende stappen. Zo is het onder meer noodzakelijk de Grex transparant en vergelijkbaar te maken. Daartoe is het nodig de investeringen die reeds zijn gedaan in de grondexploitatie inzichtelijk te maken. Ook financiële risico’s moeten inzichtelijk worden gemaakt. Uit het document blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat een en ander ook gebeurt, want gemeenten gaan hier op verschillende manieren mee om. Daardoor komen in de Grex uiteenlopende risicovoorzieningen voor, die bovendien niet helder zijn. Om die reden moet duidelijk worden gemaakt welke risico’s in de grondexploitatie schuilen.

De samenstellers van de werkinstructie tekenen bij hun adviezen aan dat op dit moment nog geen sluitende methode is ontwikkeld om alle kosten en opbrengsten van een project gedurende de totale levensduur in kaart te brengen. “Het is met name ingewikkeld om te berekenen wat een gebiedsontwikkelingsproject betekent voor de financiële stromen tussen overheden en voor de inkosten uit belastingen”, stellen ze vast.

Niettemin verwachten ze dat het mogelijk is met de werkinstructie tot betere analyses te komen.

Reageer op dit artikel