nieuws

Veel onzekerheid over behoud baan

bouwbreed Premium

Een groot deel van de werknemers in de bouw houdt er rekening mee zijn baan binnen een paar jaar te verliezen.

Een op zeven bouwplaatsmedewerkers verwacht ontslag

Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut van de Bouw (EIB). Van de b ouwplaatswerknemers gaat 14 procent ervan uit binnen twee jaar te worden ontslagen. Bij de uta-werknemers denkt 10 procent zijn baan te verliezen.

Slechts een klein deel verwacht zeker zijn baan te kunnen behouden. Bij uta-personeel is het vertrouwen (25 procent) iets groter dan bij bouwplaatsmedewerkers (15 procent). De enquête vond plaats in januari onder 5500 werknemers

De onzekerheid is goed te begrijpen gezien het grote aandeel bouwbedrijven dat al mensen heeft ontslagen. Meer dan de helft van de ondernemingen sneed volgens het EIB in het personeelsbestand. Hoe groter het bedrijf, hoe vaker gereorganiseerd werd. Van de grote bouwers (meer dan honderd mensen) zette 60 procent een deel van zijn werknemers aan de kant. Wel ontsloegen grote bouwers een kleiner percentage van hun werknemers dan kleine bedrijven.

De grote bedrijven zetten ook vaker dan kleine bedrijven hun mensen in buiten hun eigenlijke vakgebied. Meer dan de helft van de bouwers probeert op die manier de onderbezetting op te lossen.

De kans dat werknemers hun baan weer terugkrijgen als de bouw weer aantrekt, blijkt beperkt. Werkgevers geven er de voorkeur aan om bij een aantrekkende werkstroom het werk uit te besteden aan onderaannemers.

Huren

Slechts een k wart van de bedrijven gaat het liefst ontslagen werknemers terughalen. Veertig procent van de bedrijven huurt liever zzp’ers, uitzendkrachten of medewerkers in uit een collegiale arbeidspoule dan dat het weer vast personeel aanneemt.

Een meerderheid van de werklozen die afkomstig is uit de bouw lijkt te beseffen dat hun kansen om terug te keren in de sector beperkt zijn. Ze zoeken wel naar banen in de bouw, maar zijn ook bereid een baan buiten de sector te accepteren.

Verdergaan als zzp’er wordt echter steeds onaantrekkelijker. De helft van de zzp’ers had in 2012 minder inkomsten dan gedacht. Een op de vijf zelfstandigen in de bouw kan van de inkomsten zelfs niet goed in zijn levensonderhoudvoorzien.

Reageer op dit artikel