nieuws

Thiomix-put voor verzurend riool

bouwbreed

Thiomix-put voor verzurend riool

De Vlaamse producent van prefab betonproducten De Bonte heeft een monoliet zuurbestendige inspectieput ontwikkeld. De put is gemaakt met zwavel als bindmiddel.

De me chanische eigenschappen van de inspectieput zijn vergelijkbaar met die van zijn betonnen tegenhangers. Grondstof ‘thiomix’ van de nieuwe put is daarbij hydrofoob en daardoor vloeistofdicht. Doordat thiomix zwavel als bindmiddel heeft, is de put veel beter bestand tegen zuren en zouten dan klassiek cementbeton. Dit maakt de inspectieput uitermate geschikt voor agressieve milieus (pH 1-12) en specifiek bestand tegen het vaak voorkomende biogene zwavelzuur in rioleringsstelsels.

De Europese kaderrichtlijn om uiterlijk in het jaar 2027 het grondwater en het oppervlaktewater in goede toestand te krijgen, heeft als gevolg dat rioolstelsels gesplitst worden in regenwaterafvoer (RWA) en droogweer afvoersystemen (DWA). Dat maakt dat de schadelijke stoffen in ons afvalwater geconcentreerder in het rioolstelsel komen. De verzuring wordt versterkt door waterbesparende maatregelen in huishoudens en de vervanging van fosfaten door sulfaten in schoonmaakproducten.

Cementgebonden DWA-putten zijn, ondanks het gebruik van cement met hoge resistentie tegen sulfaten, niet bestand tegen een pH kleiner dan 4. Gresputten zijn weer veel complexer en minder slagvast. De thiomix-put verenigt de beste eigenschappen van beide materialen: robuust en zuurbestendig. Zwavel is echter wel inert en onoplosbaar in koud en warm water. Vanaf 70 graden Celsius nemen de mechanische eigenschappen geleidelijk aan af.

De prijs voor de put ligt tussen die van een betonnen put en een keramisch exemplaar. In tegenstelling tot beton en gres, is thiomix volledig recycleerbaar in dezelfde toepassing. Tot nu toe kan De Bonte standaardinspectieputten maken. De Benor-certificatie (kwaliteitslabel) is in een eindfase beland. Ondertussen nadert men ook de voltooiing van Thiomix-buizen met speciale koppeling.

Reageer op dit artikel